Vzdělávání vězňů

Vzdělávání odsouzených

Vzdělávání odsouzených

Vzdělávání odsouzených ve zdejší věznici probíhá na několika úrovních. Jedná se o vzdělávací aktivity v rámci programu zacházení. Další úrovní je zabezpečování rekvalifikačních kurzů. Z přidělených rozpočtových prostředků účelově vázaných na realizaci programu prevence kriminality probíhal rekvalifikační kurz v oboru „truhlář a obráběč kovů.

9.3.2015 10:43

více
Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky

NOVÉ SEDLO 11.dubna (VS ČR) Dne 10.4.2012 proběhly ve věznici závěrečné zkoušky I. běhu kurzu dřevovýroba v rámci „Komplexního reintegračního programu pro osoby opouštějící Věznici Nové Sedlo“.

11.4.2012 9:25

více
Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice II.

Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice II.

NOVÉ SEDLO 2.dubna (VS ČR) První běh čtyřměsíčního kurzu dřevovýroba se úspěšně blíží ke svému závěru a úroveň získaných znalostí u některých odsouzených je opravdu vysoká, což potvrzují i finální výrobky odsouzených. Rozbíhá se odborná příprava v oboru kovu, kde opět deset odsouzených dostalo příležitost dokázat, jak vážně berou přípravu pro život po výkonu trestu.

2.4.2012 13:18

více
Vězni se vzdělávají

Vězni se vzdělávají

NOVÉ SEDLO 11.ledna (VSČR) První běh vzdělávacího programu v oboru dřevovýroba v rámci projektu „ Komplexního reintegračního programu pro osoby opouštějící prostředí věznice, je teprve v první polovině, avšak výrobky některých odsouzených se vyznačují již velkou kvalitou, ale i složitostí zpracování.

11.1.2012 12:23

více
Reintegrační program pro osoby  opouštějící Věznici Nové Sedlo I.

Reintegrační program pro osoby opouštějící Věznici Nové Sedlo I.

NOVÉ SEDLO 30.listopadu (VSČR) Věznice Nové Sedlo v měsíci září letošního roku zahájila spolupráci s Centrem podpory podnikání Praha, o.s. na projektu „Komplexního reintegračního programu pro osoby opouštějící prostředí věznice“.

30.11.2011 11:34

více
Školní rok zahájen

Školní rok zahájen

NOVÉ SEDLO 5.září (VSČR) První studenti z řad odsouzených se posadili do školních lavic k zahájení školního roku. Pro věznici v Novém Sedle je to první školní rok v historii věznice. Právě k datu 1. září zde bylo zřízeno a otevřeno střední odborné učiliště, které je pobočkou SOU Věznice Vinařice.

5.9.2011 6:25

více
Projekt „Život po vězení“ finišuje.

Projekt „Život po vězení“ finišuje.

NOVÉ SEDLO 12.listopadu (VS ČR)  Závěr roku pro některé odsouzené, kteří se připravují opustit výkon trestu a přihlásili se do projektu „Život po vězení“, který ve Věznici Nové Sedlo realizuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici o.s., je dosti náročný. Po určitém „osahávání“ užitečnosti jednotlivých aktivit odsouzení dávají přednost k maximální účasti a zapojení se do programu.

12.11.2010 6:12

více
Dlouho očekávaný rekvalifikační kurz

Dlouho očekávaný rekvalifikační kurz

NOVÉ SEDLO 21.června (VS ČR) Projekt „Život po vězení“, jehož realizátorem je Sdružení pro probaci a mediaci v justici o.s. ve Věznici Nové Sedlo, který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost poskytl odsouzeným další aktivitu. Po aktivitě Kurzu právního minima a poradenství k řešení zadluženosti a finanční gramotnosti, který se setkal s velkým zájmem odsouzených se zapojili do rekvalifikačního kurzu práce s benzínovou sekačkou a křovinořezem.

21.6.2010 8:26

více
Kurz právního minima  Nové Sedlo (13. - 14. 8. 2009)

Kurz právního minima Nové Sedlo (13. - 14. 8. 2009)

Ve dnech 13. 14. 8. 2009 proběhl ve Věznici Nové Sedlo Kurz právního minima realizovaný v rámci projektu Život po vězení. Aktivita, která proběhla formou dvou tříhodinových bloků, se zúčastnilo celkem 9 klientů projektu z řad odsouzených. Vedení kurzu zajišťovala lektorka působící v oblasti práva Mgr. Karolína Linhartová s podporou koordinátorky projektu Blanky Ernekerové.

1.9.2009 11:44

více
Odsouzení se vzdělávají v obsluze PC

Odsouzení se vzdělávají v obsluze PC

Odsouzení z Věznice Nové Sedlo se pravidelně scházejí v počítačové učebně, kde si rozšiřují své vědomosti v obsluze a využívání PC. Lekce výpočetní techniky se konají 1x týdně po dobu 2 měsíců a účastní se jich přibližně 8 odsouzených s dosaženým základním nebo středoškolským vzděláním.

19.6.2007 8:24

více