Duchovní péče

8.9.2011 10:56

 Ve Věznici Nové Sedlo není zřízeno personální tabulkové místo vězeňského kaplana. Odsouzeným je poskytována duchovní péče prostřednictvím dobrovolné duchovenské činnosti docházejících zástupců některých církví. Věznice disponuje vhodně důstojnými a s ohledem na vnitřní bezpečnost věznice i přijatelnými prostory k setkání zástupců církví s odsouzenými, kteří mají zájem o setkání s církví pověřenou osobou.

Do věznice v uplynulém období pravidelně docházeli pověření zástupci Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi a Římskokatolické církve. Ojediněle na individuální pohovory s vybranými odsouzenými docházel dle dohody také zástupce Církve adventistů sedmého dne. Spolupráce mezi věznicí a uvedenými zástupci církví je průběžná a plynulá. Kontakt s nimi je trvalý, takže požádá-li odsouzený o umožnění návštěvy církví pověřené osoby, je věznice způsobilá jim takovou skutečnost bez obtíží oznámit.

Náboženské činnosti jsou ve věznici konány pravidelně v mimopracovní době odsouzených, zpravidla ve dny pracovního klidu. Nejčastěji jsou realizovány pastorační návštěvy, společné bohoslužby a besedy, výklad náboženských textů, individuální rozhovory a náboženské úkony, včetně poskytování duchovní a náboženské literatury a zpěvníků.
 

 spec. pedagog Mgr. Zdeněk Kobelčuk