Spolupráce s nevládními organizacemi

Závěrečné zkoušky II. běhu dřevovýroby

Závěrečné zkoušky II. běhu dřevovýroby

Úspěšně složené zkoušky mají za sebou účastníci II. běhu kurzu dřevovýroby v Novém Sedle.

30.6.2012 14:29

více
Hračky do školky

Hračky do školky

NOVÉ SEDLO 5.června (VS ČR) V pátek 1.června předali zástupci věznice z Nového Sedla hračky dětem do Mateřské školy Švýcarská v Kladně. Jednalo se o hračky, které vyrobili odsouzení v kurzu dřevovýroby.

5.6.2012 9:35

více
Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky

NOVÉ SEDLO 11.dubna (VS ČR) Dne 10.4.2012 proběhly ve věznici závěrečné zkoušky I. běhu kurzu dřevovýroba v rámci „Komplexního reintegračního programu pro osoby opouštějící Věznici Nové Sedlo“.

11.4.2012 9:25

více
Spolupráce Věznice Nové Sedlo s nestátními neziskovými organizacemi.

Spolupráce Věznice Nové Sedlo s nestátními neziskovými organizacemi.

NOVÉ SEDLO 14.února  (VSČR) Projekt “Život po vězení“, který ve spolupráci s Věznicí Nové Sedlo realizuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, využívají odsouzení v plném rozsahu i v samém závěru.

14.2.2011 8:24

více
Závěrečná fáze projektu „Život po vězení.“

Závěrečná fáze projektu „Život po vězení.“

NOVÉ SEDLO 17. září (VS ČR)  Projekt „Život po vězení“ potvrzuje, že je životaschopný , má své místo ve Věznici Nové Sedlo a vhodně doplňuje a obohacuje nabízené aktivity, které předkládá odsouzeným věznice. I závěrečná etapa má hodně silnou vypovídající hodnotu, protože program zaměřující se na kurz právního minima, jehož cílem je informovat klienty o problematice dluhů, zvyšování dovedností a znalostí v oblasti finanční gramotnosti a program zabývající se zaměstnaností z jakéhokoliv úhlu pohledu včetně rekvalifikací jsou naplněny.

17.9.2010 9:59

více
Projekt „Život po vězení“ přistupuje komplexně k přípravě odsouzeného

Projekt „Život po vězení“ přistupuje komplexně k přípravě odsouzeného

NOVÉ SEDLO 4. května (VS ČR) Motivační kurz „Získej zaměstnání“ si našel již pevné místo v týdenní programu 12 odsouzených Věznice Nové Sedlo. Kurz „ZZ“ je další aktivitou, kterou odsouzení využívají v rámci projektu „Život po vězení“, který ve věznici realizuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.,financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

4.5.2010 6:29

více
Projekt

Projekt

NOVÉ SEDLO 7. dubna (SPJ)   Informace č. 5 o realizaci projektu Život po vězení za období 1. únor 2010 – 31. březen 2010
 

7.4.2010 11:55

více
Projekt „Život po vězení“ ve své druhé polovině.

Projekt „Život po vězení“ ve své druhé polovině.

Projekt „Život po vězení“, jehož realizátorem ve Věznici Nové Sedlo je Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. po lednovém zahřívacím kole se rozjel na plné obrátky. V měsíci únoru byl zahájen motivační program „Získej zaměstnání“, který nabízí odsouzeným možnost naučit se účinně řešit problémy v oblasti hledání zaměstnání, připravit se na přijímací pohovor, poznat své silné a slabé stránky, ale i např. jak pracovat na svém osobním růstu.

25.2.2010 11:10

více
Projekt „Život po vězení“ se opět dostává do obrátek

Projekt „Život po vězení“ se opět dostává do obrátek

Dne 4. a 5.února 2010 ve Věznici Nové Sedlo se uskutečnil druhý běh kurzu právního minima v rámci projektu „Život po vězení“ pod vedením pracovníků Sdružení pro probaci a mediaci v justici , o.s. právničky Mgr Karolíny Linhartové a koordinátorky projektu Blanky Ernekerova. Kurzu se zúčastnilo 7 klientů z řad odsouzených.

5.2.2010 12:30

více
Projekt Život po vězení - informace č. 3

Projekt Život po vězení - informace č. 3

Informace č. 3 o realizaci projektu Život po vězení za období říjen - listopad 2009

Činnost realizačního týmu projektu se v tomto období zaměřila zejména na realizaci projektových aktivit a v pořadí již druhý nábor klientů ve VTOS ve spolupráci s partnery projektu tj. konkrétně s Věznicí Horní Slavkov, Věznicí Nové Sedlo, Věznicí Kynšperk nad Ohří a současně na zahájení spolupráce v rámci aktivity Mentoring se středisky PMS Chomutov, Most a Karlovy Vary.

4.2.2010 8:49

více