Nejčastější dotazy

9.12.2011 9:52

      BALÍČKY                      NÁVŠTĚVY                 KORESPONDENCE                   INFORMACE         

TELEFONOVÁNÍ                 NÁKUP                               PENÍZE                             RADIOPŘIJÍMAČ

 


 

 1. Minulý týden byl do vaší věznice zařazen můj syn. Chtěla bych vědět, zda mu mohu na návštěvu k jeho narozeninám přivézt balík?

2. Je možné na návštěvu přivézt hygienické potřeby a civilní oblečení (spodní prádlo, ručník, tepláky apod.) pro vězně? Pokud ano, je třeba jej nějak speciálně zabalit?

3. Mohu synovi do věznice poslat balík? Jak velký a co mu mohu poslat a co ne?

§ 24 ZVTOS Přijetí balíčku
(1) Odsouzený má právo dvakrát ročně, zpravidla u příležitosti narozenin a vánočních svátků, přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg.
(2) Balíčky podléhají kontrole zaměstnanců Vězeňské služby. Odsouzenému se nepředají věci, které odporují účelu výkonu trestu nebo které není dovoleno mít u sebe, zejména věci, kterými by mohl ohrozit život a zdraví vlastní nebo jiných osob. Nepředané věci se odešlou zpět odesílateli na náklady odsouzeného.
(3) Na balíčky obsahující prádlo, oděv a potřeby k realizaci programu zacházení, pro vzdělávání nebo zájmovou činnost se nevztahují omezení uvedená v odstavci 1.
Poučení pro odesílatele balíčku
Poučení se zasílá v souladu s ustanovením § 32, odst. 1 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů. Maximální povolená hmotnost balíčku s potravinami a věcmi osobní potřeby je 5 kg včetně obalu.
V adrese uveďte vždy celé jméno, příjmení a datum narození příjemce balíčku. Na balíček a průvodku vyznačte příslušný symbol („NB“ balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby, „T“ balíček s knihami, denním tiskem, časopisy (a věcmi potřebnými k vedení běžné korespondence), „CV“ balíček s prádlem a oděvem, „PZ“ balíček s věcmi určenými k realizaci programu zacházení, vzdělávání a zájmové činnosti, mající vztah k povolání, podnikatelské činnosti nebo zajištění dalšího vzdělávání.
Balíček nesmí obsahovat věci, které jsou v rozporu s účelem výkonu vazby a trestu: cennosti, peníze, zbraně a střelivo, mobilní telekomunikační techniku, telekomunikační a radiokomunikační techniku, záznamovou a výpočetní techniku a její součásti, návykové látky včetně rostlin nebo chemikálií k jejich přípravě, jedy, výbušné nebo pyrotechnické látky, výbušné předměty, nástražné výbušné systémy, léčiva, alkoholické nápoje (včetně piva), výrobky obsahující líh a jiné těkavé látky, výrobky ve skleněném obalu, potraviny podléhající rychlé zkáze, výrobky v tlakových nádobách (spreje), tiskoviny nebo materiály propagující národností, etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, fašismus a podobná hnutí, násilí a hrubost, jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití návykových látek, jedů, výbušnin, zbraní a střeliva.
V balíčku nelze zasílat potraviny, které podléhají rychlé zkáze nebo mají povahu epidemiologicky rizikových potravin, přičemž jde zejména o maso a výrobky z masa, včetně masa drůbežího a rybího, veškeré vnitřnosti, zabíjačkové výrobky, šunky a měkké salámy, játrové sýry, játrovky nebo čajovky, huspeniny, vejce, majonézy a výrobky s majonézou, mléko, včetně mléka koz a ovcí, mléčné výrobky, které neprošly tepelnou úpravou - šlehačky, smetany, máslo, tvarohy, pribináčky apod., lahůdkářské výrobky - saláty, včetně zeleninových, chlebíčky, pomazánky, aspiky, obložené housky, bagety apod., měkké cukrářské výrobky, veškeré dorty, rolády, záviny a buchty, zmrzlinářské výrobky, ovoce a zelenina s narušenou strukturou, včetně porcovaných, které nemají obvyklý vzhled a vlastnosti, zahradní a lesní ovoce - jahody, maliny, borůvky, ostružiny apod., výrobky z luštěnin, včetně sójových (sójové nápoje, zakysané výrobky, Tofu, Tempeh apod., naklíčená semena, naklíčené obiloviny nebo olejniny, zmrazené ovoce a zelenina a výrobky z nich, které neprošly tepelnou úpravou, potraviny, které se musí tepelně upravovat nebo ohřívat, chlazená nebo mražená jídla, polokonzervy.
V balíčku dále nelze zasílat balené potraviny, u kterých nelze při přepravě a uložení dodržet stanovené skladovací podmínky a jejichž datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti je kratší než obvyklá doba potřebná k předání balíčku. Datum použitelnosti a minimální trvanlivosti popř. též podmínky skladování stanoví výrobce a jsou uvedeny na obalu.
V rámci zasílání balíčků v mezinárodním poštovním styku je nutné postupovat v souladu s právními a celními předpisy České republiky.
Balíčkem v rámci vnitrostátního poštovního styku nebo předávaným při návštěvě lze zasílat tabákové výrobky označené českou tabákovou nálepkou. Tabákové výrobky označené jinou než českou tabákovou nálepkou nebo tabákové výrobky nálepkou neoznačené se odsouzenému nepředají.
Balíček zaslaný mladistvým (nedovršili 18. rok věku) nesmí obsahovat tabákové výrobky.
V případě zaslání výše uvedených nepovolených věcí budou tyto odeslány na náklady příjemce balíčku zpět odesílateli, popřípadě budou předány místně příslušnému orgánu celní správy nebo příslušným orgánům činným v trestním řízení k dalšímu opatření.
Balíček nebude převzat zejména v případě, kdy váha balíčku včetně obalu překročila zákonem povolenou hmotnost 5 kg nebo balíček nebyl povolen.
Balíček je kontrolován technickými prostředky a prostředky služební kynologie.
Vyhotovte seznam zasílaných věcí a vložte jej do balíčku.

 

4. Můj švagr, který je umístěn ve vaší věznici, nám dnes zaslal povolení k návštěvě. Na této navštívence je jen jméno jeho maminky. Přitom švagr psal do dopisu, že můžeme přijet i já, jeho bratr a družka. Můžeme přijet všichni? Nepojedeme zbytečně?

§ 19 ZVTOS Návštěvy
(1) Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob na dobu celkem 3 hodiny během jednoho kalendářního měsíce.
(2) Návštěvy probíhají zpravidla v místnostech k tomu určených. Návštěvy odsouzených umístěných v lůžkové části zdravotnického zařízení jsou možné jen tehdy, jestliže s tím ošetřující lékař s ohledem na zdravotní stav odsouzeného souhlasí. Je-li odsouzený umístěn ve zdravotnickém zařízení mimo objekty spravované Vězeňskou službou, projedná podmínky uskutečnění návštěvy Vězeňská služba se zdravotnickým zařízením.
(3) Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
(4) V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob. Ředitelé věznic mohou ve zvlášť odůvodněných případech povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou blízkými osobami. Náklady předvedení hradí v takovém případě odsouzení rovným dílem, nedohodnou-li se jinak.

Poučení návštěvníků o pravidlech chování při návštěvách 

Náležitosti při vstupu do věznice


5. Co má být uvedeno na obálce dopisu (adresa) poslaného vězni?

Jméno, příjmení, datum narození
V ě z n i c e N O V É S E D L O
P.O. Box 64, 438 01 Žatec

 

6. Chtěl jsem se zeptat, zda mohu dostávat informace o synovi, který je ve vaší věznici? Jedná se o informace o zdravotním stavu, neboť syn užívá léky na epilepsii.

Zákon o ochraně osobních údajů - informovat osobu o zdravotním stavu lze pouze s písemným souhlasem odsouzeného.

 

7. Může bratr, který je ve výkonu trestu telefonovat?

§ 18 ZVTOS Užívání telefonu
(1) Odsouzenému se v odůvodněných případech umožní použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou.
(2) V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit použití telefonu ke kontaktu s jinou osobou, než je osoba blízká.
(3) Náklady spojené s použitím telefonu hradí odsouzený.

 

8. Můj manžel je ve výkonu trestu ve vaší věznici. Může si něco nakoupit ve vězeňském obchodě?

Odsouzení mohou provádět nákup dvakrát týdně v době stanovené ČRD.(časový rozvrh dne)
MINIMÁLNÍ SORTIMENT ZBOŽÍ VĚZEŇSKÉ PRODEJNY
Potraviny, pochutiny, nápoje:
- Pečivo (např. chléb, rohlíky, záviny, bábovky, vánočky),
- trvanlivé pečivo (např. slané tyčinky, piškoty, oplatky),
- cukrovinky (např. řezy, žvýkačky, čokolády, bonbóny, balené zmrzlinářské výrobky),
- trvanlivé salámy a uzeniny, pomazánky, paštiky a konzervy (např. kompoty),
- pochutiny (např. hořčice, kečup, sůl, koření, cukr, nízkokalorické sladidlo, med),
- ovesné vločky, těstoviny, rýže,
- mléčné výrobky (např. mléko, jogurt, sýry, máslo, kondenzované mléko),
- instantní potraviny (např. polévky, mléko, smetana, kakao, nápoje, kávovinové směsi),
- nápoje (např. balená voda, sirup, džus, nektar, limonády),
- čaj (např. ovocný, bylinný, černý, porcovaný, sypaný, instantní)
- káva (např. rozpustná, mletá),
- vitamíny (např. B-komplex, Celaskon, šumivé vitamíny),
- sezónní zelenina a ovoce (např. rajčata, papriky, okurky, ředkvičky, kedlubny, mrkev, jablka, pomeranče, citróny, banány, hroznové víno).
Drogistické a průmyslové zboží:
- Toaletní potřeby (např. hřeben, kartáček na zuby, zubní pasta, mýdlo, šampon, kondicionér, prostředky na holení, prostředky k ošetření pleti po holení, pleťové krémy a mléka, opalovací a ochranné krémy, etue a pouzdro na mýdlo, pouzdro na kartáček na zuby, zrcátko, prací prostředky),
- hygienické potřeby (např. toaletní papír, ubrousky, kapesníky, hygienické vložky, hygienické tampóny, vata, prezervativy),
- tabákové výrobky a kuřácké potřeby (např. cigarety, tabák, doutníky, cigaretové dutinky, cigaretové papírky, pomůcky k balení cigaret, tabatěrka, zápalky, zapalovače, kamínky do zapalovače),
- prostředky k vedení korespondence a telefonování (např. dopisní papír, obálky, pohlednice, poštovní známky, telefonní karty, sešity a poznámkové bloky, pryž, ořezávátko, psací potřeby včetně pastelek, fixů),
- jídelní potřeby (např. polévková lžíce, čajová lžička, příbor, hrnek),
- spodní prádlo (např. ponožky, slipy, trenýrky, kalhotky, podprsenky, punčochové kalhoty),
- společenské hry, tiskoviny (např. noviny, časopisy).
Na základě předchozí objednávky ve vězeňské prodejně je možno zakoupit i další zboží, které se od výše uvedené nabídky zásadním způsobem neodchyluje (např. další ovoce nebo zeleninu, květiny, bonboniéry, různá dárková balení potravin, cukrovinek, kosmetiky nebo hraček, jazykové učebnice nebo CD nosiče, malířské potřeby).
Na základě předchozího povolení je možno zakoupit spotřební elektroniku včetně náhradních zdrojů.

 

9. Lze zaslat odsouzenému do věznice nějakou finanční částku?

Peníze lze odsouzeným zaslat do věznice běžně používaným způsobem poštovní poukázkou s uvedením adresy věznice, jména, příjmení a data narození odsouzených. Peníze je možné přijmout rovněž bankovním převodem, kdy číslo účtu a variabilní symbol sdělí pracovnice oddělení ekonomického odsouzeným nebo odesilateli peněz. Pokud odsouzený nesouhlasí s jejich přijetím, jsou peníze vráceny zpět na adresu odesílatele; pokud však vyjádří prokazatelný souhlas s jejich přijetím, peníze jsou rozúčtovány na konto odsouzeného. 
 

 

10. Chtěli bychom synovi poslat rádiopřijímač. Jaké musí rádio splňovat požadavky, aby ho mohl ve věznici používat?

Radiopřijímač může obsahovat kombinace pouze těchto vlnových rozsahů :

Vlnové rozsahy Velmi krátké VKV - FM 87,5 - 108 MHz
Velmi krátké VKV - FM 66 - 73 MHz
Střední vlny SV - MW 526,5 - 1606,5 kHz
Dlouhé vlny DV - LW 148,5 - 283,5 kHz
Např. VKV –(FM) a SV –(MW)
           SV – (MW) a DV - (LW)

Radiopřijímač musí splňovat tyto další parametry :

- musí být napájený z vlastního zdroje, pro který je v přijímači prostor
- nesmí obsahovat vlnový rozsah krátkých vln – KV( SW )
- nesmí umožňovat detekci a automatické vyhledávání (skenování) signálů
- nesmí obsahovat paměťové médium pro záznam a přehrávání dat a hlasové komunikace
- nesmí umožňovat příjem digitálního rozhlasového vysílání