Návštěvy

Rozpis návštěv

Rozpis návštěv


Návštěvy 2017.pdf

Poučení návštěvníků o pravidlech chování při návštěvách

Poučení návštěvníků o pravidlech chování při návštěvách

Do věznice je návštěvě zakázáno vnášení zbraní, mobilních telefonů, alkoholických nápojů, výrobků obsahující líh a omamných látek, léků a léčiv, sprejů, potravin a nápojů, publikace a fotografie propagující násilí, rasismus, pornografii, používání a výrobu omamných látek a alkoholu.                                                   

      

1.12.2009 8:30

více
Náležitosti při vstupu do Věznice Nové Sedlo

Náležitosti při vstupu do Věznice Nové Sedlo

Osoby vstupující do věznice jsou povinny podrobit se osobní prohlídce a prohlídce zavazadel a dbát pokynů strážného u vchodu.

1.9.2004 9:02

více