Důležité informace

DOBÍJENÍ KREDITU

DOBÍJENÍ KREDITU

Od 20. 3. 2017 je vězněným osobám ve Věznici Nové Sedlo umožněno využívat k telefonování telefonní automaty společnosti BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. Podáním žádosti o přidělení karty telefonního účtu BVfon uzavírá vězněná osoba smlouvu se společností BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. a veškeré níže uvedené platební podmínky jsou v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím neveřejných telefonních automatů společnosti BVfon Czech Telecommunication, s.r.o.

22.3.2017 11:56

více
Informace o odsouzených

Informace o odsouzených

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR, v platném znění, stanoví v § 2, že Vězeňská služba ČR vede evidenci osob ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody na území ČR. Údaje z této evidence jsou podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, citlivými osobními údaji a je možné je sdělovat bez souhlasu vězně jen orgánům uvedeným v odstavci třetím § 23a zákona č. 555/1992 Sb.

28.1.2010 8:35

více
Stravování odsouzených

Stravování odsouzených

Stravování ve Vězeňské službě ČR se řídí obecnými právními předpisy, vyhláškou ministerstva zdravotnictví, zákonem 169/1999 o výkonu trestu odnětí svobody a interním předpisem.

30.6.2006 11:35

více
POUČENÍ  PRO  ODESÍLATELE  BALÍČKU

POUČENÍ PRO ODESÍLATELE BALÍČKU

Poučení se zasílá v souladu s ustanovením § 32, odst. 1 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů. Maximální povolená hmotnost balíčku s potravinami a věcmi osobní potřeby je 5 kg včetně obalu
 

1.12.2009 8:00

více
Náležitosti při vstupu do Věznice Nové Sedlo

Náležitosti při vstupu do Věznice Nové Sedlo

Osoby vstupující do věznice jsou povinny podrobit se osobní prohlídce a prohlídce zavazadel a dbát pokynů strážného u vchodu.

1.9.2004 9:02

více