Den českého vezeňství

Den českého vezeňství

14.12.2016 7:31

NOVÉ SEDLO 14.prosince (VSČR) Vyhlášení 14.prosince za den českého vězeňství souvisí s historicky významnou událostí při budování českého vězeňství. Právě v tento den v roce 1918 vydal první ministr spravedlnosti JUDr.F. Soukup nařízení o služebním slibu nově nastupujících dozorců a dozorkyň.

U příležitosti oslav Dne českého vězeňství 13. prosince proběhlo setkání vedení Věznice Nové Sedlo se zaměstnanci. V oficiální části ředitel věznice Miroslav Špalek zhodnotil končící rok a nastínil úkoly na nacházející období. Poté oba zástupci ředitele Robert Frýdecký a Miroslav Kardoš doplnili vystoupení ředitele o konkrétní úkoly s kterými se bude muset věznice v příštím období poprat. Součástí oficiální části programu bylo předání ocenění příslušníkům a občanským zaměstnancům věznice, které jim na návrh ředitele věznice udělil Petr Dohnal generální ředitel Vězeňské služby. Z rukou ředitele věznice převzalo 8 příslušníků ocenění Medaili Vězeňské sužby České republiky za věrnou službu a 4 občanští zaměstnanci převzali Plaketu Vězeňské služby České republiky . Závěrem vedení věznice poděkovalo všem zaměstnancům za odvedenou práci a vyjádřilo přesvědčení, že především jen s plným nasazením každého bude schopna v následujícím roce věznice realizovat strategické cíle Koncepce vězeňství ČR do roku 2025.
eko