Novinky

ŠANCE PRO ODSOUZENÉ

ŠANCE PRO ODSOUZENÉ

NOVÉ SEDLO 21.června (VSČR) Nové Centrum teoretické a praktické přípravy v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně začalo sloužit odsouzeným ve Věznici Nové Sedlo.

21.6.2017 10:17

více
ODSOUZENÍ SOBĚ

ODSOUZENÍ SOBĚ

NOVÉ SEDLO 4.června /VSČR/ Na příprava kulturní akce „Zpívající fontána“ pořádané věznicí Všehrdy a oblastní Charitou v České Kamenici se podíleli i odsouzení z věznice Nové Sedlo.

2.6.2017 7:33

více
ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNA II

ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNA II

NOVÉ SEDLO 15.května (VSČR) Věznice Všehrdy pod záštitou regionálního ředitele plk. Mgr. Petra Blažka připravuje na den 4. června 2017 od 10,00 hodin v rámci Regionu č. 2, ve spolupráci s Oblastní charitou Česká Kamenice kulturní a charitativní akci pod názvem Zpívající fontána II. Akce je určena pro veřejnost a výtěžek z prodeje výrobků, které vězni z regionálních věznic Nové Sedlo, Liberec, Rýnovice, Stráž pod Ralskem, Bělušice a Všehrdy vyrobili v rámci programu zacházení, bude použit na podporu chodu Komunitního domu Svatého Dismase, který Oblastní charita Česká Kamenice spravuje.

15.5.2017 12:38

více
KOLAUDACE

KOLAUDACE

NOVÉ SEDLO 15.května (VSČR) Závěrečná kontrolní prohlídka stavby „Nové Sedlo – vestavba do stávajícího nedostavěného objektu kotelny“ proběhla 11. května ve Věznici Nové Sedlo.

15.5.2017 7:09

více
CENTRUM TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ PŘÍPRAVY

NOVÉ SEDLO 11.května (VSČR) Centrum teoretické a praktické přípravy ve Věznici Nové Sedlo, které bylo financováno z Norských fondů je připraveno v nově vybudovaných prostorech začít realizaci přípravy odsouzených v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně.

11.5.2017 13:14

více
PRÁCE FINIŠUJÍ

PRÁCE FINIŠUJÍ

NOVÉ SEDLO 3.května (VSČR) Torzo staré budovy bývalé kotelny je již minulostí. Na základě realizace projektu „Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo“, které bylo financováno z Norských fondů věznice se může pyšnit novým Centrem teoretické a praktické přípravy v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně.

3.5.2017 12:53

více
STAVBA PŘEVZATA

STAVBA PŘEVZATA

NOVÉ SEDLO 27.dubna(VSČR) Dne 26.dubna Věznice Nové Sedlo převzala vestavbu do stávajícího nedostavěného objektu kotelny.

27.4.2017 8:24

více
DEN ZEMĚ

DEN ZEMĚ

NOVÉ SEDLO 20.dubna(VSČR) Zahrada Kapucínského kláštera v Žatci se stala důstojným místem ekologicko-kulturní akce plné poznání a zábavy pořádané Městským úřadem v Žatci za účasti ministra životního prostředí Richarda Brabce. Vklad do ekologicko-kulturního programu vnesla i Věznice Nové Sedlo.

21.4.2017 11:31

více
PROGRAM GREPP PŘIJETÍ VINY

PROGRAM GREPP PŘIJETÍ VINY

NOVÉ SEDLO 20.dubna (VSČR) Standardizovaný program GREPP ve Věznici Nové Sedlo cílí na pachatele, kteří byli odsouzeni za trestné činy násilí na dětech. Je koncipován jako vzdělávací program, jehož smyslem a cílem je na základě motivace vytvoření adekvátního náhledu na trestnou činnost a poznání. Uvědomění si a přijetí konkrétních důsledků své trestné činnosti.

20.4.2017 7:02

více
KONFERENCE V  BŘEVNOVSKÉM KLÁŠTEŘE

KONFERENCE V BŘEVNOVSKÉM KLÁŠTEŘE

NOVÉ SEDLO 6.dubna (VSČR) Architektonický skvost Břevnovský klášter v Praze ve dnech 29.-30. března přivítal účastníky závěrečné konference projektů Programu CZ 15- „Budování kapacit a spolupráce v justici/Nápravné služby včetně alternativních trestů v jehož rámci byl schválen projekt Vězeňské služby ČR „Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo“, který je financován z Norských fondů a státního rozpočtu.

6.4.2017 7:24

více