Novinky

KONTROLNÍ DEN

KONTROLNÍ DEN

NOVÉ SEDLO 10.února (VSČR) Dne 8. února proběhl kontrolní den na akci „Vestavba do stávajícího nedostavěného objektu kotelny“, která je financována z Norských fondů 2009-2014.

10.2.2017 8:21

více
SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE

SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE

NOVÉ SEDLO 10.února (VSČR) Vězeňská služba, jako bezpečnostní složka má za úkol cvičit a připravovat služební psy pro výkon služby. Již od 50.let byl využíván služební pes v Nápravně výchovných zařízeních. Psi plnili úkoly spojené se střežením a hlídkovou službou a účastnili se přepravy eskortovaných osob. Pomoci psa bylo využito i při pátracích akcích, vyhledávání a zadržování prchajícího vězně. S reorganizací v roce 1991 zanikají Nápravně výchovná zařízení a vzniká Vězeňská služba.

10.2.2017 10:24

více
Spolupráce s probační a mediační službou

Spolupráce s probační a mediační službou

NOVÉ SEDLO 26.ledna (VSČR) Spolupráce Věznice Nové Sedlo se střediskem PMS Louny zahrnuje několik oblastí, které jsou těsně provázány s řešením konfliktů vyvolaných trestnou činností.

26.1.2017 9:10

více
PŘÍPRAVA NA JARO

PŘÍPRAVA NA JARO

NOVÉ SEDLO 12.ledna (VSČR) Blíží se doba, kdy zima definitivně předá vládu jaru a vězeňská zahrada se bude probouzet z chladných a mrazivých dnů.

12.1.2017 12:39

více
Překvapená komise

Překvapená komise

NOVÉ SEDLO 5.ledna (VSČR) Neinvestiční část projektu programu CZ 15 Zvýšení efektivnosti přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Nové Sedlo, která je financována z Finančního mechanismu Norsko byla ukončena závěrečnými zkouškami v oboru dřevovýroba.

5.1.2017 9:48

více
Den českého vezeňství

Den českého vezeňství

NOVÉ SEDLO 14.prosince (VSČR) Vyhlášení 14.prosince za den českého vězeňství souvisí s historicky významnou událostí při budování českého vězeňství. Právě v tento den v roce 1918 vydal první ministr spravedlnosti JUDr.F. Soukup nařízení o služebním slibu nově nastupujících dozorců a dozorkyň.

14.12.2016 7:31

více
Předvánoční čas

Předvánoční čas

NOVÉ SEDLO 1. prosince (VSČR) Adventní doba se svým duchovním rozměrem je známkou přibližujícího se největšího křesťanského svátku Vánoc. Svátku oslav Ježíše Krista, svátku klidu, lásky, pohody a tolerance.

1.12.2016 11:59

více
Norské fondy pod kontrolou

Norské fondy pod kontrolou

NOVÉ SEDLO 4.listopadu (VSČR) Dne 4.listopadu navštívila pracovnice Ministerstva financí Mgr. Hana Hrazdilová s kontrolním týmem Věznici Nové Sedlo za účelem uskutečnění průběžné veřejnosprávní kontroly projektu č. NF-CZ15-PDP-4-004-2014, Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo.

6.11.2016 12:47

více
Spolupráce

Spolupráce

NOVÉ SEDLO  3.listopadu (VSČR)  Dlouholetá a neformální spolupráce Věznice Nové Sedlo a Městského úřadu v Žatci se neustále rozvíjí a upevňuje.

6.11.2016 11:07

více
Norské fondy v dynamice

Norské fondy v dynamice

NOVÉ SEDLO 1.listopadu (VSČR) S blížícím se závěrem roku vstupuje do konečné fáze realizace projekt „Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo“, který je financován z EHP a Norských fondů.

1.11.2016 12:09

více