Informační servis

ŠANCE PRO ODSOUZENÉ

ŠANCE PRO ODSOUZENÉ

NOVÉ SEDLO 21.června (VSČR) Nové Centrum teoretické a praktické přípravy v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně začalo sloužit odsouzeným ve Věznici Nové Sedlo.

21.6.2017 10:17

více
ODSOUZENÍ SOBĚ

ODSOUZENÍ SOBĚ

NOVÉ SEDLO 4.června /VSČR/ Na příprava kulturní akce „Zpívající fontána“ pořádané věznicí Všehrdy a oblastní Charitou v České Kamenici se podíleli i odsouzení z věznice Nové Sedlo.

2.6.2017 7:33

více
CENTRUM TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ PŘÍPRAVY

NOVÉ SEDLO 11.května (VSČR) Centrum teoretické a praktické přípravy ve Věznici Nové Sedlo, které bylo financováno z Norských fondů je připraveno v nově vybudovaných prostorech začít realizaci přípravy odsouzených v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně.

11.5.2017 13:14

více
STAVBA PŘEVZATA

STAVBA PŘEVZATA

NOVÉ SEDLO 27.dubna(VSČR) Dne 26.dubna Věznice Nové Sedlo převzala vestavbu do stávajícího nedostavěného objektu kotelny.

27.4.2017 8:24

více
DEN ZEMĚ

DEN ZEMĚ

NOVÉ SEDLO 20.dubna(VSČR) Zahrada Kapucínského kláštera v Žatci se stala důstojným místem ekologicko-kulturní akce plné poznání a zábavy pořádané Městským úřadem v Žatci za účasti ministra životního prostředí Richarda Brabce. Vklad do ekologicko-kulturního programu vnesla i Věznice Nové Sedlo.

21.4.2017 11:31

více
KONFERENCE V  BŘEVNOVSKÉM KLÁŠTEŘE

KONFERENCE V BŘEVNOVSKÉM KLÁŠTEŘE

NOVÉ SEDLO 6.dubna (VSČR) Architektonický skvost Břevnovský klášter v Praze ve dnech 29.-30. března přivítal účastníky závěrečné konference projektů Programu CZ 15- „Budování kapacit a spolupráce v justici/Nápravné služby včetně alternativních trestů v jehož rámci byl schválen projekt Vězeňské služby ČR „Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo“, který je financován z Norských fondů a státního rozpočtu.

6.4.2017 7:24

více
VĚZNICE JE PŘIPRAVENA

VĚZNICE JE PŘIPRAVENA

NOVÉ SEDLO 5.dubna(VSČR) Věznice Nové Sedlo je připravena na moderní způsob multimediální komunikace v rámci videokonferencí, které průběh soudních jednání nejen zlevní, ale i zefektivní.

5.4.2017 6:07

více
INFORMACE O DOBÍJENÍ KREDITU

INFORMACE O DOBÍJENÍ KREDITU

NOVÉ SEDLO 22. března (VSČR) Informace k dobíjení telefonního kreditu vězněných osob ze strany příbuzných a známých.

22.3.2017 12:19

více
KONTROLNÍ DEN

KONTROLNÍ DEN

NOVÉ SEDLO 10.února (VSČR) Dne 8. února proběhl kontrolní den na akci „Vestavba do stávajícího nedostavěného objektu kotelny“, která je financována z Norských fondů 2009-2014.

10.2.2017 8:21

více
Spolupráce s probační a mediační službou

Spolupráce s probační a mediační službou

NOVÉ SEDLO 26.ledna (VSČR) Spolupráce Věznice Nové Sedlo se střediskem PMS Louny zahrnuje několik oblastí, které jsou těsně provázány s řešením konfliktů vyvolaných trestnou činností.

26.1.2017 9:10

více