Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Statistiky

Kapacita a naplněnost Věznice Mírov

 Celková kapacita Aktuální stav Využitelnost
Výkon vazby  0  0  0
Výkon trestu  385  390  101
Celkem  385  390  101

stav k 15. lednu 2018

Stav k 8. 1. 2018 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 20291 1611 86 1820 22181
Počet obviněných 1689 127 19 529 1816
Počet chovanců 73 7 N/A 3 80
počet odsouzených 18529 1477 67 1273 20006
S ostrahou nízký 631 103 N/A 36 734
S ostrahou střední 6166 760 N/A 363 6926
S ostrahou vysoký 10698 579 N/A 756 11277
Se zvýšenou ostrahou 974 28 N/A 115 1002
Počet doživotně odsouzených 46 3 N/A N/A 49