Současnost

Věznice Mírov ve fotografii dnes

Věznice Mírov ve fotografii dnes

5.1.2010 20:56

Nedostali jste se do věznice při oslavách 150. výročí zahájení jejího provozu? Nyní máte možnost si ji prohlédnout alespoň na fotografiích.

pet

 Současnost věznice


pohled na věznici  

pohled na věznici 

letecký snímek  

1.nádvoří s administrativní budovou 

věž s hodinami 

2.nádvoří s ubytovanmi odsouzených 

část ochozu hradeb 

kulturní místnost se štukovým stropem 

noční Mírov 

noční Mírov  

noční pohled na kostel sv. Markéty 

1.nádvoří v zimě 

administrativní budova věznice 

kostel sv. Markéty 

kostel sv. Markéry v zimě 

boční pohled 

chodba ubytovny  

specializované odd. 

cela  

cela 

zadní trakt věznice 

věž na 3. nádvoří věznice 

spodní pohled na věž s hodinami 

věž kostela  

věžička bývalé kaple - dnes administrativní budova 

kostel sv. Markéry  

kopule kostela sv. Markéty  

vstup do věznice  

zimní pohled na věznici z obce Mírov 

chodba sklepení 

pohled na věznici 

opravená část hradeb 

pohled z věže na 2.nádvoříí