Velehrad 2011

Velehrad 2011

MÍROV 7. července (VS ČR) - Již od roku 2005 se vězeňská duchovní služba pravidelně zúčastňuje výstav na Velehradě pořádaných u příležitosti svátků věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ve  Stojanově gymnáziu tak mají možnost představit svoji práci různé církevní organizace, jejíž cílem je pomáhat potřebným. Jednou z těchto organizací je i vězeňská služba.

27.7.2011 17:44

více
Vězeňská duchovenská péče

Vězeňská duchovenská péče

Náplň činnosti duchovních ve věznicích se odvíjí ve dvou rovinách - dobrovolná vězeňská duchovenská péče (dále jen VDP) a kaplanská služba. Obě složky jsou zastoupeny i ve věznici Mírov. Koordinátorem obou činností je ve spolupráci se sociálními pracovníky kaplan ThB. Jan Majer.

12.3.2010 13:56

více
Práce duchovních

Práce duchovních

Duchovní služby odsouzeným, kteří vykonávají trest ve věznici Mírov, poskytují v současné době dva kaplani. Při své činnosti rovněž spolupracují  s pracovníky oddělení výkonu trestu - vychovateli, psychology, speciálními pedagogy a sociálními pracovníky. Podílejí se i na zajišťování dalších duchovních aktivit pro odsouzené.