Zaměstnanci

3.4.2017 8:45


Počet zaměstnanců
lodyhalodyhalodyhalo muži ženy celkem
příslušníci 169 7 176
občanští zaměstnanci 63 27 90
celkem 232 34 266

Počet zaměstnanců podle vzdělání
 lodyhalodyhalodyhalo muži ženy celkem
základní 0 0 0
střední 5 1 6
úplné střední 162 20 182
vyšší odborné 4 0 4
bakalářské 26 5 31
magisterské 35 8 43

Počty zaměstnanců podle věku
 lodyhalodyhalodyhalo muži ženy celkem
do 25 let včetně 17 0 17
od 26 do 30 25 2 27
od 31 do 35 25 0 25
od 36 do 40 57 2 59
od 41 do 45 36 9 45
od 46 do 50 22 4 26
nad 50 50 17 67

Počty zaměstnanců podle délky služebního/pracovního poměru
 lodyhalodyhalodyhalo muži ženy celkem
do 5 let včetně 50 6 56
od 6 do 10 53 9 62
od 11 do 15 45 3 48
od 16 do 20 39 6 45
od 21 do 25 18 7 25
od 26 do 30 16 3 19
nad 30 11 0 11

Aktualizováno dne 3. 4. 2017.