Úřední deska

17.6.2016 9:29

1. Název
Vězeňská služba České republiky (zkráceně Vězeňská služba, zkratka VS ČR)
Věznice Mírov
 
2. Důvod a způsob založení
Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

3. Organizační struktura
Organizační strukturu Věznice Mírov najdete zde.

4. Kontaktní údaje
Kontaktní údaje najdete zde.

5. Bankovní spojení
bankovní spojení: ČNB Ostrava
číslo účtu: 6015-26831881/0710 - platí pro finanční hotovost zasílanou vězněným osobám
                                                             
(při zasílání peněz vězněným osobám je třeba pro přesnou identifikaci uvádět jejich jméno,
                                                               příjmení a datum narození)

číslo účtu: 19-26831881/0710 - příjmový účet (úhrada pohledávek a jiné)

číslo účtu: 26831881/0710 - výdajový účet

Pro platby ze zahraničí určené vězněným osobám použijte:
IBAN                              CZ 2707100060150026831881
SWIFT nebo BIC           CNBACZPP


6. IČ
00212423
 
7. DIČ
CZ00212423
 
8. Dokumenty
Seznam hlavních dokumentů
Rozpočet - informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě 8

9. Žádosti o informace

Dotaz lze podat:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny GŘ VS
d) prostřednictvím datové schránky organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
c) písemně na adrese organizace
d) elektronicky na adrese elektronické podatelny GŘ VS
e) prostřednictvím datové schránky organizace

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců Věznice Mírov naleznete zde

12. Opravné prostředky
Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.
Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

13. Formuláře
Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde

14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.
 
15. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde
 
16. Výroční zpráva
za rok 2010
za rok 2009
za rok 2008
za rok 2007
za rok 2006