Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace

Informace

Povinně zveřejňované informace ke stažení zde Žádosti o informace

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se podávají písemně na adrese: Věznice Mírov, P. O. Box 1, 789 53  Mírov
nebo elektronicky na adrese podatelny: 36podatelna@vez.mir.justice.cz 

Požadavky na žádost dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.:
Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Pro podání žádosti je možné využít formulář, který neleznete zde.

Kontaktní osoba dle zákona č. 106/1999 Sb.:
Bc. Kamila Válková
vedoucí oddělení správního
Tel: +420 583 488 270
E-mail: kvalkova@vez.mir.justice.czInformace poskytnutá na žádost

Informace poskytnutá na žádost

Na základě elektronické žádosti o poskytnutí informace podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dne 3.4.2014, byla žadateli poskytnuta informace dne 11. 4. 2014.

Žádost o informace byla podána povinnému subjektu v tomto znění:

1. Kolik je ve vaší věznici k datu 1. 4. 2014 odsouzených?
2. Kolik odsouzených je k datu 1. 4. 2014 zaměstnáno na jakékoli pracovní pozici?
3. Jaké pracovní pozice pro odsouzené nabízíte?
4. Jaké podnikatelské subjekty nabízí práci odsouzeným ve vaší věznici?
5. Jaká pracovní odměna náleží odsouzenému za vykonanou práci?
 

11.4.2014 11:03

více
Informace poskytnutá na žádost

Informace poskytnutá na žádost

Informace poskytnutá dne 18. 9. 2014

Žádost o informace byla povinnému subjektu podána pod bodem 1 a 2 v tomto znění:

1. Zda (a eventálně v jaké míře) ve vaší věznici probíhají (ať už na základě dvoustranné smlouvy s ředitelem vašeho zařízení, či díky jiné dohody) návštěvy vězněných (či vazebně vězněných) osob muslimskými duchovními.
2. Zda máte informace, že by tito muslimští duchovní prováděli ve vašem zařízení výkon ekvivalentní duchovenské péče.

18.9.2014 10:50

více
Informace poskytnutá na žádost

Informace poskytnutá na žádost

Informace poskytnutá dne 26. 3. 2014:

Na základě elektronické žádosti o poskytnutí informace podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dne 12.3.2014, byla žadateli poskytnuta informace dne 26. 3. 2014.

26.3.2014 14:12

více


Výroční zprávy

Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2016