Zahraniční spolupráce

Exkurze v Hofu a Bayreuthu

Exkurze v Hofu a Bayreuthu

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 6. května (VS ČR) - V rámci partnerské spolupráce s věznicemi St. Georgen Bayeruth a Hof zavítali zaměstnanci kynšperské věznice na reciproční návštěvu do bavorských věznic.

6.5.2017 21:53

více
Návštěva ředitele bavorských věznic

Návštěva ředitele bavorských věznic

VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ 24. června (VS ČR) – Věznici Kynšperk nad Ohří včera navštívil ředitel partnerských bavorských věznic St. Georgen Bayreuth a Hof pan Mathias Konopka se svými kolegy.

24.6.2016 14:37

více
Partnerství s bavorskými věznicemi

Partnerství s bavorskými věznicemi

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 16. května (VS ČR) - Věznici Kynšperk nad Ohří navštívili v rámci výměnné stáže kolegové z partnerských bavorských věznic St. Georgen Bayreuth a Hof. Během tří dnů, které zde strávili, se podrobně seznámili s chodem věznice, se systémem zacházení s vězni, s podmínkami pro jejich vzdělávání, zaměstnávání, umisťování v jednotlivých vězeňských zařízeních a dalšími aspekty českého vězeňství.  Možnost srovnání podmínek obou systémů měli také zaměstnanci Věznice Kynšperk nad Ohří při nedávné reciproční návštěvě věznic v Hofu a Bayreuthu, kam zavítali na jednodenní návštěvu společně s ředitelem věznice Vladanem Havránkem.

16.5.2016 18:33

více
Návštěva bavorské věznice Bernau

Návštěva bavorské věznice Bernau

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 29. října (VS ČR) – Dnes dopoledne navštívila věznici skupina zaměstnanců bavorské věznice v Bernau. Hosty přivítal 1. zástupce ředitele věznice plukovník Josef Pljučarski, který se rovněž ujal úvodního slova. Návštěvníky obeznámil s organizací a strukturou vězeňské služby a výkonem trestu odnětí svobody v podmínkách Věznice Kynšperk nad Ohří.

29.10.2015 16:30

více
Studijní cesta do Norska

Studijní cesta do Norska

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 9. září (VS ČR) - Věznice Kynšperk nad Ohří se zapojila do realizace programu Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby ČR a zúčastnila se první studijní cesty v Norsku. Skupina při své cestě navštívila věznice Ila a Ringerike a také vzdělávací středisko KRUS.

9.9.2015 12:56

více
Exkurze v Hofu a Bayreuthu

Exkurze v Hofu a Bayreuthu

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 29. května (VS ČR) - Letošní jarní návštěva partnerských vězeňských zařízení v Hofu a Bayreuthu byla pro další zaměstnance příležitostí porovnat podmínky českého a bavorského vězeňství.

29.5.2015 11:45

více
Čerpali jsme zkušenosti v Bavorsku

Čerpali jsme zkušenosti v Bavorsku

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 9. října (VS ČR) – Skupina zaměstnanců se vrátila z třídenní stáže v partnerských věznicích Justizvollzugsanstalt Bayreuth a Hof v spolkové zemi Bavorsko.

9.10.2014 8:10

více
Spolupráce s věznicemi v Bavorsku

Spolupráce s věznicemi v Bavorsku

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 2. června (VS ČR) – Na návštěvu kynšperské věznice zavítali dnes dopoledne zaměstnanci partnerského bavorského zařízení v Hofu. Přivítal je ředitel věznice Vlastimil Kříž, který je v úvodní hodině za pomoci názorné prezentace seznámil se strukturou a organizací činností vězeňské služby.

2.6.2014 22:34

více
Pracovní návštěva Bavorska

Pracovní návštěva Bavorska

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 26. března (VS ČR) - Na pozvání partnerské věznice St. Georgen-Bayreuth, (SRN, Bavorsko) navštívili včera představitelé Věznice Kynšperk nad Ohří, Věznice Horní Slavkov a Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno s dalšími zaměstnanci dvě zařízení pro výkon trestu odnětí svobody v této zemi, v Hofu a Bayreuthu.

27.3.2014 16:33

více
Přeshraniční spolupráce s Bavorskem

Přeshraniční spolupráce s Bavorskem

VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ/KAŠPERSKÉ HORY (VS ČR) - Věznice Kynšperk nad Ohří byla tento týden přizvána k účasti na 21. zasedání Česko-bavorské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci. Komise zasedá jednou za 18 měsíců střídavě na českém a bavorském území již od roku 1990 a jejím úkolem je podporovat přeshraniční aktivity a realizaci programů spolupráce prostřednictvím svých sedmi pracovních podskupin: Hospodářství a doprava; Zdravotnictví a sociální věci; Vnitro; Kultura, vzdělávání a věda; Spravedlnost; Územní plánování, spolupráce krajů a euroregiony a Životní prostředí, zemědělství a lesní hospodářství.

8.11.2013 12:10

více