Personalistika

Základní úkoly personálního úseku

Základní úkoly personálního úseku

7.9.2011 8:35

Oddělení personální plní úkoly v oblasti personální práce na úseku koncepčního rozvoje, metodického usměrňování, zpracovávání programů a koordinace personální správy.

Zajišťuje výběr uchazečů k přijetí do služebního a pracovního poměru, zpracovává podklady pro tvorbu služebních příjmů příslušníků a platů občanských zaměstnanců věznice, vede jejich kompletní personální evidenci včetně statistiky. Podílí se na organizování celoživotní vzdělávání zaměstnanců v oblasti zvyšování a doplňování kvalifikace, přitom spolupracuje s Akademií VS ČR. Zajišťuje agendu ozdravných pobytů a rekreací v souladu s plněním kolektivní smlouvy a kolektivní dohody. Zajišťuje řešení služebně právních a pracovně právních vztahů zaměstnanců a navrhuje opatření v oblasti personální práce.

Kontakt: Vězeňská služba ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá čp. 52, 357 51 Kynšperk nad Ohří, Ing. Mgr. Martin Hámor, email: mhamor(zavinac)vez.kyn.justice.cz, telefon 352 306 230; ústředna 352 306 111, sekretariát 352 306 203, email: veznice.kynsperk(zavinac)vez.kyn.justice.cz.