Údaje o odsouzených

Počty odsouzených 2016Průměrné hodinové výdělky odsouzených 2015Průměrné měsíční výdělky 2015Průměrné procento zaměstnanosti 2015Průměrné počty zaměstnaných odsouzených 2015Počty odsouzených 2015Průměrné hodinové výdělky 2014