7.9.2011 13:29

Znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Žádáte poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.? Pro snadnější formulování žádosti využijte připraveného formuláře v PDF. Formulář po vyplnění vytiskněte a odešlete, případně uložte jako PDF, opatřete elektronickým podpisem a odešlete elektronicky. Pro zobrazení formuláře klikněte zde: