Výkon vězeňství

Věznice Kuřim má svého kaplana

Věznice Kuřim má svého kaplana

Kuřim 23.května (VS ČR) Funkce kaplana a jeho práce ve věznici Kuřim je nová. Kaplanem věznice se stal od února 2017 Ladislav Kinc. Náplň práce kaplana je postupně utvářena k duchovním potřebám odsouzených i režimu výkonu trestu.

23.5.2017 12:43

více
Podané ruce v kuřimské věznici

Podané ruce v kuřimské věznici

Společnost Podané ruce Brno o.p.s. působí ve Věznici Kuřim na základě Dohody o spolupráci, která byla loni v červenci (26.7.2016) aktualizovaná a nově podepsaná (stará platila od r. 2002 a již neakceptovala aktuální situaci). Společnost realizuje poradenské a terapeutické činnosti, které jsou zaměřeny na podporu a pomoc uživatelům drog, kteří se díky svému životnímu stylu dostali do konfliktu se zákonem a následně do vězení. Tyto činnosti se odvíjejí nyní na poli standardního výkonu trestu. Ve specializovaném oddělení pro odsouzené s poruchou chování způsobenou dlouhodobým užíváním návykových látek Společnost Podané ruce od roku 2015 z kapacitních důvodů již nepůsobí. V roce 2016 docházeli do věznice tito zástupci Společnost Podané ruce - Bc. Olga Šustrová; Mgr. Ondřej Bílý; Mgr Viera Kratkoczka.

21.2.2017 9:48

více
Duální diagnóza – možnosti řešení

Duální diagnóza – možnosti řešení

Dne 25.9.2013 proběhlo ve Věznici Kuřim setkání pracovní skupiny organizací Jihomoravského kraje spolupracujících ve prospěch klientů s duální diagnózou (závislost a duševní onemocnění). Setkání bylo realizováno díky intenzivní spolupráci Věznice Kuřim se Sdružením Podané ruce Brno o.s., které ve věznici poskytuje protidrogové služby a také tvoří součást terapeutického týmu SPO/TOXI.

26.9.2013 15:10

více
Lektorováním za bránou věznice získali učitelé lomnické školy nové zkušenosti

Lektorováním za bránou věznice získali učitelé lomnické školy nové zkušenosti

Také vstup do zcela neznámých prostředí přináší středním školám v ČR jejich zapojení do projektů UNIV. Příkladem takové zkušenosti je práce běžných pedagogů v prostředí věznic, výuka osob ve výkonu trestu.

29.8.2013 9:32

více
Fotbalový turnaj

Fotbalový turnaj

Kuřim 27. srpna (VS ČR) V období měsíců června, července a srpna se odehrál II. ročník fotbalového turnaje "Vězeňský dvůr." Loňský ročník byl úspěšný, měl mezi odsouzenými velký ohlas, a proto jsme se rozhodli pokračovat. Letos se do turnaje přihlásilo 8 mužstev, která byla rozdělena do dvou skupin a z každé skupiny postoupila do bojů o finále dvě mužstva.

27.8.2013 12:56

více
Úspěšná rekvalifikace

Úspěšná rekvalifikace

Kuřim 9. listopadu (VS ČR)  Vězni zařazení v rekvalifikačním kurzu malíř, úspěšně složili jak teoretické, tak i praktické zkoušky. Za přítomnosti zástupců cechu malířského, Střední školy polytechnické v Brně i dozorujícího Ministerstva průmyslu a obchodu si převzali osvědčení o absolvování kurzu. Dle vyjádření zkušební komise předvedli velice dobré teoretické znalosti, podložené i kvalitní praktickou prací. Úspěšným složením zkoušek se odsouzeným otevírá další cesta, která nepovede zpět za mříže.

MiN

9.11.2012 14:49

více
Rekvalifikace na malíře

Rekvalifikace na malíře

Kuřim 6. listopadu (VS ČR) Pět odsouzených z řad mladých dospělých bylo vybráno, aby se rekvalifikovali v kurzu "Malíř".

6.11.2012 9:48

více
Transsexuálové v českých věznicích

Transsexuálové v českých věznicích

Transsexualismus se již před několika lety stal atraktivním mediálním tématem, možná i mediální senzací. Mnoho z nás jistě shlédlo nějaké pořady na toto téma, případně úryvky ve zpravodajských pořadech. Poslední dobou se zdá, že se s transsexuály také častěji setkáváme v našich věznicích. Rovněž pozornost médií se postupně přesouvá z obecné roviny k zájmu o to, jak se tito jedinci projevují při soudních řízeních, ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, jak jsou zajištěna jejich práva, zda a jak případně strádají či nikoliv, zda v průběhu věznění může proběhnout změna pohlaví, jak na ně reagují ostatní vězni, vězeňský personál, zda jejich pobyt ve věznicích působí nějaké problémy a také jestli si vězeňská služba v těchto případech umí s touto ne zcela běžnou situací poradit.

26.9.2011 12:39

více
Věznice Kuřim získala certifikát UNICEF

Věznice Kuřim získala certifikát UNICEF

Kuřim 31. března 2011 (VS CŘ) - Certifikát je udělován jako výraz uznání UNICEF - Dětského fondu OSN v České republice za významnou pomoc ve prospěch dětí.

31.3.2011 11:05

více
Netradiční Ježíšek

Netradiční Ježíšek

Kuřim 27.prosince 2010 (VS ČR) - Děti, které musely přes vánoční svátky zůstat v Dětské nemocnici Brno, mohly pod stromečkem nalézt netradiční dárek v podobě ručně vyrobených hraček.

27.12.2010 9:30

více