Personalistika

Školení o drogách

Školení o drogách

Kuřim 21. září (VS ČR) - V rámci služební a profesní přípravy příslušníků a občanských zaměstnanců Věznice Kuřim, proběhla přednáška o omamných a psychotropních látkách.

21.9.2012 14:24

více
Beseda s odboráři

Beseda s odboráři

Kuřim 13. dubna 2011 (VS ČR) - V úterý 12. dubna 2011 navštívili Věznici Kuřim předseda odborových organizací Vězeňské služby Josef Malý a místopředseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR Petr Tomek . Účelem návštěvy bylo setkání s pracovníky věznice, zejména s příslušníky ve služebním poměru a uspořádání besedy k problematice služebního zákona.
 

13.4.2011 12:20

více
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců

Někteří zaměstnanci naší věznice v rámci zvyšování kvalifikace a celoživotního vzdělávání absolvovali během let 2008 - 2010 kurz forenzní psychologie pro speciální pedagogy pořádaný Institutem vzdělávání Vězeňské služby ČR a odborně garantovaný pedagogy Univerzity Karlovy.
 

16.2.2010 10:23

více
Školení o extremismu

Školení o extremismu

Extremismus je určitý politický postoj, který na běžné pravo-levé politické stupnici zaujímá krajní pozici. K tomuto pojmu se dále vztahuje pojem radikalismus, jehož definice nám říká, že je to směr, teorie či hnutí usilující o zásadní, nekompromisní (často až extrémní) řešení problémů. Lze rozlišit hnutí, která jsou radikální buď svým cílem, potom hovoříme o tzv. teoretickém radikalismu.

1.2.2010 12:06

více