Úřední deska

14.1.2010 16:29

1. Název
Vězeňská služba České republiky (zkráceně Vězeňská služba, zkratka VS ČR), Věznice Kuřim
 

2. Důvod a způsob založení
Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
 

3. Organizační struktura
Organizační strukturu VS ČR Věznice Kuřim najdete zde.
 

4. Kontaktní údaje
Kontaktní údaje najdete zde.
 

5. Bankovní spojení 
167036881/0710 
V případě zasílání peněz odsouzenému používat číslo účtu 6015-167036881/0710 s uvedením jména odsouzeného, data narození (v případě zasílání peněz na zdravotní účely, toto uvést v avízu)

6. IČ
00212423
 

7. DIČ
CZ00212423
 

8. Dokumenty

  • Seznam hlavních dokumentů
  • Rozpočet – informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě 8

9. Žádosti o informace
Dotaz lze podat:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky organizace ID 4cqd4ka

9.1. Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
c) písemně na adrese organizace
d) elektronicky na adrese elektronické podatelny
e) prostřednictvím datové schránky organizace

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR
naleznete zde.
 

12. Opravné prostředky
Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.
Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde. 

13. Formuláře
Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde. 

14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde

15. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde.
 

16. Výroční zpráva

Od roku 2010 jsou výroční zprávy zpracovány za celou Vězeňskou službu ČR a jsou k nahlédnutí zde.
VS ČR za rok 2010

za rok 2009
za rok 2008

za rok 2007
za rok 2006