Vzdělávání vězňů

Vzdělávání vězňů

7.11.2016 14:47

Kuřim 7. listopadu (VS ČR) V současném školním roce probíhá vzdělávání ve Školském vzdělávacím středisku Kuřim formou učebního oboru Práce ve stravování, a to jak v prvním, tak i v druhém ročníku. Jedná se o akreditovaný dvouletý učební obor a v každá třída má kapacitu osmnácti vězňů.

Současně na pobočce Znojmo probíhá deseti měsíční akreditovaný kurz - Kuchařské práce v provozech společného stravování, kdy po ukončení závěrečnou zkouškou (písemná a praktická část závěrečných zkoušek) získávají odsouzení osvědčení. V tomto kurzu převažuje více odborné praxe, ale zároveň mají odsouzení teorii v rámci předmětu Technologie.
Vzdělávací středisko dále nabízí Kurz Celoživotní vzdělávání. Zde žáci opakují, ale zároveň prohlubují znalosti v předmětech český jazyk, zeměpis, biologie, občanská nauka, dějepis, etika, sociálně právní poradenství, dluhové poradenství, aplikovaná psychologie, informatika. Jedná se o kurz pětiměsíční a odsouzení získají potvrzení o absolvování kurzu na základě závěrečné zkoušky, která má písemnou a ústní formu. Součástí závěrečné zkoušky je i prezentace z oblasti biologie, dějepisu, osobnosti, zeměpisu. Každý odsouzený si připraví prezentaci z oboru, který ho zajímá. Závěrečné zkoušky probíhají před komisí.
Z minulých školních roků máme zkušenost s tím, že odsouzení po ukončení kurzů projevují zájem o další studium na středním odborném učilišti a tím pokračují v sebevzdělávání.

MiN