Novinky

Věznice Kuřim má svého kaplana

Věznice Kuřim má svého kaplana

Kuřim 23.května (VS ČR) Funkce kaplana a jeho práce ve věznici Kuřim je nová. Kaplanem věznice se stal od února 2017 Ladislav Kinc. Náplň práce kaplana je postupně utvářena k duchovním potřebám odsouzených i režimu výkonu trestu.

23.5.2017 12:43

více
Hračky pro pohádkovou cestu

Hračky pro pohádkovou cestu

Kuřim 16. května (VS ČR) Na ručně šité dárečky se mohou těšit všechny děti, které se zúčastní kuřimské pohádkové cesty lesem. Tu, s podporou Města Kuřim, pořádá trampská osada Llano Ectacado v sobotu 27.5.2017. Právě členové osady požádali vedení Věznice Kuřim, zda by jakoukoliv formou přispělo ke zdaru, již tradiční akce.   

9.5.2017 10:36

více
Velikonoční přednáška

Velikonoční přednáška

Kuřim 18. dubna (VS ČR) Před svátky jara měli možnost žáci Školského vzdělávacího střediska Věznice Kuřim vyslechnout přednášku na téma Velikonoce.

18.4.2017 12:50

více
Žáci zúročili svoje poznatky z odborných předmětů v praxi

Žáci zúročili svoje poznatky z odborných předmětů v praxi

Kuřim 20. března (VS ČR) Žáci Školského vzdělávacího střediska Kuřim, učebního oboru „ Práce ve stravování “, se aktivně podíleli, pod dohledem svých učitelů, na přípravě akce slavnostního otevření objektu, který byl vybudován v rámci projektu EHP –Norsko „ Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18-26 let“.

20.3.2017 13:52

více
Věznice Kuřim má nové prostory pro zacházení s mladými odsouzenými

Věznice Kuřim má nové prostory pro zacházení s mladými odsouzenými

Kuřim, 9. března 2017 – Nové prostory vybudované v rámci čerpání dotací z Norských fondů od dnešního dne využívají ve Věznici Kuřim. Konkrétně se jedná o prostory, které budou sloužit k provádění povinných vzdělávacích a speciálně výchovných aktivit s mladými dospělými odsouzenými. Do této skupiny patří mladí lidé ve věku od 18 do 26 let, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé.

9.3.2017 13:28

více
Spolupráce se společností Podané ruce

Spolupráce se společností Podané ruce

Kuřim 21. února (VS ČR) Společnost Podané ruce Brno o.p.s. působí ve Věznici Kuřim na základě Dohody o spolupráci. Společnost realizuje poradenské a terapeutické činnosti, které jsou zaměřeny na podporu a pomoc uživatelům drog, kteří se díky svému životnímu stylu dostali do konfliktu se zákonem a následně do vězení. Tyto činnosti se odvíjejí nyní na poli standardního výkonu trestu.

21.2.2017 9:56

více
Školské vzdělávací středisko hodnotí

Školské vzdělávací středisko hodnotí

Kuřim 31.ledna (VS ČR) Ke konci ledna bylo ukončeno první pololetí školního roku 2016-2017 ve Školském vzdělávacím středisku Věznice Kuřim.
Odsouzení zařazení do prvého a druhého ročníku učebního oborou Práce ve stravování obdrželi výpis z vysvědčení, kde se seznámili se svými studijními výsledky. Z celkového počtu třiceti studentů, jich osm prospělo s vyznamenáním, dvacet prospělo a pouze dva vězni nebyli hodnoceni z důvodu zdravotních eskort.

31.1.2017 12:35

více
Nové pracoviště pro odsouzené

Nové pracoviště pro odsouzené

Kuřim 16. ledna (VS ČR) S novou výrobní halou firmy Prefa Brno a.s. závod Kuřim se obnovuje i spolupráce této společnosti s Věznicí Kuřim, při zaměstnávání odsouzených. Vždyť samotný vznik Věznice Kuřim je spojen se zaměstnáváním vězňů u této organizace, již v padesátých létech minulého století. 

16.1.2017 13:01

více
Zaměstnávání vězňů

Zaměstnávání vězňů

Kuřim 9. listopadu (VS ČR) V rámci nové koncepce vězeňství, pro vedení věznice i pro samotné vězně, patří zaměstnávání odsouzených mezi hlavní priority. Zaměstnanost v kuřimské věznici se dlouhodobě pohybuje kolem 60%. Kde, jak a za jakých finančních podmínek lze vězně zaměstnat?

9.11.2016 11:20

více
Vzdělávání vězňů

Vzdělávání vězňů

Kuřim 7. listopadu (VS ČR) V současném školním roce probíhá vzdělávání ve Školském vzdělávacím středisku Kuřim formou učebního oboru Práce ve stravování, a to jak v prvním, tak i v druhém ročníku. Jedná se o akreditovaný dvouletý učební obor a v každá třída má kapacitu osmnácti vězňů.

7.11.2016 14:47

více