Novinky

Nové pracoviště pro odsouzené

Nové pracoviště pro odsouzené

Kuřim 16. ledna (VS ČR) S novou výrobní halou firmy Prefa Brno a.s. závod Kuřim se obnovuje i spolupráce této společnosti s Věznicí Kuřim, při zaměstnávání odsouzených. Vždyť samotný vznik Věznice Kuřim je spojen se zaměstnáváním vězňů u této organizace, již v padesátých létech minulého století. 

16.1.2017 13:01

více
Zaměstnávání vězňů

Zaměstnávání vězňů

Kuřim 9. listopadu (VS ČR) V rámci nové koncepce vězeňství, pro vedení věznice i pro samotné vězně, patří zaměstnávání odsouzených mezi hlavní priority. Zaměstnanost v kuřimské věznici se dlouhodobě pohybuje kolem 60%. Kde, jak a za jakých finančních podmínek lze vězně zaměstnat?

9.11.2016 11:20

více
Vzdělávání vězňů

Vzdělávání vězňů

Kuřim 7. listopadu (VS ČR) V současném školním roce probíhá vzdělávání ve Školském vzdělávacím středisku Kuřim formou učebního oboru Práce ve stravování, a to jak v prvním, tak i v druhém ročníku. Jedná se o akreditovaný dvouletý učební obor a v každá třída má kapacitu osmnácti vězňů.

7.11.2016 14:47

více
V kuřimské věznici volí jen hrstka odsouzených

V kuřimské věznici volí jen hrstka odsouzených

Kuřim 7. října (VS ČR) Osm odsouzených z celkového počtu 594 vězňů má možnost dnes volit v senátních volbách blanenského obvodu. Důvodem  tak nízkého počtu voličů je zákonné omezení, které umožňuje volit pouze těm vězňům, jejichž trvalé bydliště i místo výkonu trestu je současně i v příslušném volebním obvodu.

7.10.2016 13:13

více
Mezinárodní zájem o specializovaná oddělení

Mezinárodní zájem o specializovaná oddělení

Kuřim 8. září (VS ČR) Při návštěvě České republiky zavítali do Věznice Kuřim zástupci Generálního ředitelství polské vězeňské služby. Jejich zájmem bylo seznámit se s činností specializovaných oddělení věznice, se kterými nemají dlouhodobé zkušenosti.

8.9.2016 8:14

více
Postupové kolo ve služební kynologii

Postupové kolo ve služební kynologii

Kuřim 6. září (VS ČR) Zástupci psovodů sedmi moravských věznic se opět po roce sjeli do Věznice Kuřim, aby se svými psími svěřenci předvedli, jak zvládají služební výcvik.

6.9.2016 10:57

více
Závěrečnými zkouškami ukončen kurz

Závěrečnými zkouškami ukončen kurz

Kuřim 1. června (VS ČR) Poslední květnový den roku 2016 byl pro deset odsouzených ve Věznici Kuřim důležitý, podařil se jim úspěšně ukončit odborný kurz ZEDNÍK. Kurz se 150 hodinovou dotací zajistila pro odsouzené Střední škola polytechnická v Brně. Po dobu necelých dvou měsíců se snažili mistr odborného výcviku, učitelé a tým zaměstnanců věznice naučit vězně to, co zvládají učni v civilním zařízení v době tříletého učebního oboru.

1.6.2016 9:26

více
Úspěšné ukončení rekvalifikace

Úspěšné ukončení rekvalifikace

Kuřim 12. května (VS ČR) Ústními i praktickými zkouškami byla ukončena rekvalifikace deseti odsouzených kuřimské věznice v oboru malíř - natěrač. Vězni se na závěrečné zkoušky připravovali pod dohledem zkušených mistrů Střední školy polytechnické v Brně a nemalou měrou jim pomáhal i tým zaměstnanců věznice Kuřim.

12.5.2016 8:43

více
Žlutá stužka součástí Pražského maratonu

Žlutá stužka součástí Pražského maratonu

Kuřim 9. května (VS ČR) Své štafetové úseky trati Pražského mezinárodního maratonu mají za sebou Vladimír i Marian, kteří se dlouhodobě připravovali v rámci projektu Yellow Ribbon Run.

9.5.2016 10:45

více
Návštěva k projektu zacházení s mladými vězni

Návštěva k projektu zacházení s mladými vězni

Kuřim 21. dubna (VS ČR) Do kuřimské věznice, na jednodenní pracovní návštěvu, zavítali zástupci norské vězeňské služby, Rady Evropy, Ministerstva financí ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR a Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR. Oblastí zájmu byl především projekt „Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18–26 let ve Věznici Kuřim“, který je financován z Norských fondů 2009 – 2014.

21.4.2016 8:37

více