Novinky

Velikonoční přednáška

Velikonoční přednáška

Kuřim 18. dubna (VS ČR) Před svátky jara měli možnost žáci Školského vzdělávacího střediska Věznice Kuřim vyslechnout přednášku na téma Velikonoce.

18.4.2017 12:50

více
Žáci zúročili svoje poznatky z odborných předmětů v praxi

Žáci zúročili svoje poznatky z odborných předmětů v praxi

Kuřim 20. března (VS ČR) Žáci Školského vzdělávacího střediska Kuřim, učebního oboru „ Práce ve stravování “, se aktivně podíleli, pod dohledem svých učitelů, na přípravě akce slavnostního otevření objektu, který byl vybudován v rámci projektu EHP –Norsko „ Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18-26 let“.

20.3.2017 13:52

více
Věznice Kuřim má nové prostory pro zacházení s mladými odsouzenými

Věznice Kuřim má nové prostory pro zacházení s mladými odsouzenými

Kuřim, 9. března 2017 – Nové prostory vybudované v rámci čerpání dotací z Norských fondů od dnešního dne využívají ve Věznici Kuřim. Konkrétně se jedná o prostory, které budou sloužit k provádění povinných vzdělávacích a speciálně výchovných aktivit s mladými dospělými odsouzenými. Do této skupiny patří mladí lidé ve věku od 18 do 26 let, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé.

9.3.2017 13:28

více
Spolupráce se společností Podané ruce

Spolupráce se společností Podané ruce

Kuřim 21. února (VS ČR) Společnost Podané ruce Brno o.p.s. působí ve Věznici Kuřim na základě Dohody o spolupráci. Společnost realizuje poradenské a terapeutické činnosti, které jsou zaměřeny na podporu a pomoc uživatelům drog, kteří se díky svému životnímu stylu dostali do konfliktu se zákonem a následně do vězení. Tyto činnosti se odvíjejí nyní na poli standardního výkonu trestu.

21.2.2017 9:56

více
Školské vzdělávací středisko hodnotí

Školské vzdělávací středisko hodnotí

Kuřim 31.ledna (VS ČR) Ke konci ledna bylo ukončeno první pololetí školního roku 2016-2017 ve Školském vzdělávacím středisku Věznice Kuřim.
Odsouzení zařazení do prvého a druhého ročníku učebního oborou Práce ve stravování obdrželi výpis z vysvědčení, kde se seznámili se svými studijními výsledky. Z celkového počtu třiceti studentů, jich osm prospělo s vyznamenáním, dvacet prospělo a pouze dva vězni nebyli hodnoceni z důvodu zdravotních eskort.

31.1.2017 12:35

více
Nové pracoviště pro odsouzené

Nové pracoviště pro odsouzené

Kuřim 16. ledna (VS ČR) S novou výrobní halou firmy Prefa Brno a.s. závod Kuřim se obnovuje i spolupráce této společnosti s Věznicí Kuřim, při zaměstnávání odsouzených. Vždyť samotný vznik Věznice Kuřim je spojen se zaměstnáváním vězňů u této organizace, již v padesátých létech minulého století. 

16.1.2017 13:01

více
Zaměstnávání vězňů

Zaměstnávání vězňů

Kuřim 9. listopadu (VS ČR) V rámci nové koncepce vězeňství, pro vedení věznice i pro samotné vězně, patří zaměstnávání odsouzených mezi hlavní priority. Zaměstnanost v kuřimské věznici se dlouhodobě pohybuje kolem 60%. Kde, jak a za jakých finančních podmínek lze vězně zaměstnat?

9.11.2016 11:20

více
Vzdělávání vězňů

Vzdělávání vězňů

Kuřim 7. listopadu (VS ČR) V současném školním roce probíhá vzdělávání ve Školském vzdělávacím středisku Kuřim formou učebního oboru Práce ve stravování, a to jak v prvním, tak i v druhém ročníku. Jedná se o akreditovaný dvouletý učební obor a v každá třída má kapacitu osmnácti vězňů.

7.11.2016 14:47

více
V kuřimské věznici volí jen hrstka odsouzených

V kuřimské věznici volí jen hrstka odsouzených

Kuřim 7. října (VS ČR) Osm odsouzených z celkového počtu 594 vězňů má možnost dnes volit v senátních volbách blanenského obvodu. Důvodem  tak nízkého počtu voličů je zákonné omezení, které umožňuje volit pouze těm vězňům, jejichž trvalé bydliště i místo výkonu trestu je současně i v příslušném volebním obvodu.

7.10.2016 13:13

více
Mezinárodní zájem o specializovaná oddělení

Mezinárodní zájem o specializovaná oddělení

Kuřim 8. září (VS ČR) Při návštěvě České republiky zavítali do Věznice Kuřim zástupci Generálního ředitelství polské vězeňské služby. Jejich zájmem bylo seznámit se s činností specializovaných oddělení věznice, se kterými nemají dlouhodobé zkušenosti.

8.9.2016 8:14

více