Novinky

Spolupráce se společností Podané ruce

Spolupráce se společností Podané ruce

Kuřim 21. února (VS ČR) Společnost Podané ruce Brno o.p.s. působí ve Věznici Kuřim na základě Dohody o spolupráci. Společnost realizuje poradenské a terapeutické činnosti, které jsou zaměřeny na podporu a pomoc uživatelům drog, kteří se díky svému životnímu stylu dostali do konfliktu se zákonem a následně do vězení. Tyto činnosti se odvíjejí nyní na poli standardního výkonu trestu.

21.2.2017 9:56

více
Školské vzdělávací středisko hodnotí

Školské vzdělávací středisko hodnotí

Kuřim 31.ledna (VS ČR) Ke konci ledna bylo ukončeno první pololetí školního roku 2016-2017 ve Školském vzdělávacím středisku Věznice Kuřim.
Odsouzení zařazení do prvého a druhého ročníku učebního oborou Práce ve stravování obdrželi výpis z vysvědčení, kde se seznámili se svými studijními výsledky. Z celkového počtu třiceti studentů, jich osm prospělo s vyznamenáním, dvacet prospělo a pouze dva vězni nebyli hodnoceni z důvodu zdravotních eskort.

31.1.2017 12:35

více
Nové pracoviště pro odsouzené

Nové pracoviště pro odsouzené

Kuřim 16. ledna (VS ČR) S novou výrobní halou firmy Prefa Brno a.s. závod Kuřim se obnovuje i spolupráce této společnosti s Věznicí Kuřim, při zaměstnávání odsouzených. Vždyť samotný vznik Věznice Kuřim je spojen se zaměstnáváním vězňů u této organizace, již v padesátých létech minulého století. 

16.1.2017 13:01

více
Zaměstnávání vězňů

Zaměstnávání vězňů

Kuřim 9. listopadu (VS ČR) V rámci nové koncepce vězeňství, pro vedení věznice i pro samotné vězně, patří zaměstnávání odsouzených mezi hlavní priority. Zaměstnanost v kuřimské věznici se dlouhodobě pohybuje kolem 60%. Kde, jak a za jakých finančních podmínek lze vězně zaměstnat?

9.11.2016 11:20

více
Vzdělávání vězňů

Vzdělávání vězňů

Kuřim 7. listopadu (VS ČR) V současném školním roce probíhá vzdělávání ve Školském vzdělávacím středisku Kuřim formou učebního oboru Práce ve stravování, a to jak v prvním, tak i v druhém ročníku. Jedná se o akreditovaný dvouletý učební obor a v každá třída má kapacitu osmnácti vězňů.

7.11.2016 14:47

více
V kuřimské věznici volí jen hrstka odsouzených

V kuřimské věznici volí jen hrstka odsouzených

Kuřim 7. října (VS ČR) Osm odsouzených z celkového počtu 594 vězňů má možnost dnes volit v senátních volbách blanenského obvodu. Důvodem  tak nízkého počtu voličů je zákonné omezení, které umožňuje volit pouze těm vězňům, jejichž trvalé bydliště i místo výkonu trestu je současně i v příslušném volebním obvodu.

7.10.2016 13:13

více
Mezinárodní zájem o specializovaná oddělení

Mezinárodní zájem o specializovaná oddělení

Kuřim 8. září (VS ČR) Při návštěvě České republiky zavítali do Věznice Kuřim zástupci Generálního ředitelství polské vězeňské služby. Jejich zájmem bylo seznámit se s činností specializovaných oddělení věznice, se kterými nemají dlouhodobé zkušenosti.

8.9.2016 8:14

více
Postupové kolo ve služební kynologii

Postupové kolo ve služební kynologii

Kuřim 6. září (VS ČR) Zástupci psovodů sedmi moravských věznic se opět po roce sjeli do Věznice Kuřim, aby se svými psími svěřenci předvedli, jak zvládají služební výcvik.

6.9.2016 10:57

více
Závěrečnými zkouškami ukončen kurz

Závěrečnými zkouškami ukončen kurz

Kuřim 1. června (VS ČR) Poslední květnový den roku 2016 byl pro deset odsouzených ve Věznici Kuřim důležitý, podařil se jim úspěšně ukončit odborný kurz ZEDNÍK. Kurz se 150 hodinovou dotací zajistila pro odsouzené Střední škola polytechnická v Brně. Po dobu necelých dvou měsíců se snažili mistr odborného výcviku, učitelé a tým zaměstnanců věznice naučit vězně to, co zvládají učni v civilním zařízení v době tříletého učebního oboru.

1.6.2016 9:26

více
Úspěšné ukončení rekvalifikace

Úspěšné ukončení rekvalifikace

Kuřim 12. května (VS ČR) Ústními i praktickými zkouškami byla ukončena rekvalifikace deseti odsouzených kuřimské věznice v oboru malíř - natěrač. Vězni se na závěrečné zkoušky připravovali pod dohledem zkušených mistrů Střední školy polytechnické v Brně a nemalou měrou jim pomáhal i tým zaměstnanců věznice Kuřim.

12.5.2016 8:43

více