Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Základní informace

Věznice Karviná byla postavena v letech 1915-1916, v době I. světové války. Její nejnovější historie začíná v dubnu 1997, kdy byli do věznice po řadě změn a oprav eskortování první vězni.

Věznice se původně profilovala jako vazební, ale v současné době zajišťuje výkon trestu odnětí svobody. Nyní je profilována jako věznice se zvýšenou ostrahou a trest odnětí svobody zde vykonávají odsouzení v těchto odděleních:

  • Oddělení s dozorem
  • Oddělení se zvýšenou ostrahou
  • Oddělení se zvýšenou ostrahou se zesíleným stavebně technickým zabezpečením
  • Oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených s mentální retardací ve věznici se zvýšenou ostrahou
  • Oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných ve věznici s ostrahou
  • Oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných ve věznici se zvýšenou ostrahou, jehož součástí je i úsek pro imobilní odsouzené zařazené do typu věznice se zvýšenou ostrahou.

Normová ubytovací kapacita Věznice Karviná činí 203 míst.

Programy zacházení s vězni koncipují odborní zaměstnanci podle individuálních zvláštností odsouzených. U odsouzených v dozoru jsou posuzovány jejich pracovní zkušenosti z občanského života, finanční závazky (např. vyživovací povinnost), trestní minulost.

Odsouzení splňující stanovená kritéria jsou pracovně zařazování na vnitřní pracoviště v režii věznice, nebo vnější pracoviště cizích zaměstnavatelských subjektů. V rámci brigádnické činnosti se odsouzení podílejí na údržbě výsadby v atriu OS Karviná, pravidelně již několik let pomáhají při stavbě a následném bourání stanové základy Domu dětí a mládeže Fontána Bohumín v Jablunkova – Návsi a opakovaně pomáhali také při malování na Střední odborné škole ochrany osob a majetku v Karviné.

V nabídce vzdělávacích aktivit je výuka angličtiny, základů práce na PC. Od podzimu roku 2008 je ve věznici 2x ročně realizován program „Zastav se, zamysli se a změň se“. Ze zájmových aktivit jmenujme alespoň sportovní hry, modelářský kroužek, tvořivé dovednosti.

Do věznice docházejí zástupci církví a náboženských společností, kteří ve spolupráci s vězeňským kaplanem zajišťují duchovenskou službu. Věznice spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi (Renarkon, Armáda spásy) i státními institucemi jako je Probační a mediační služba – středisko Karviná, sociální kurátoři, apod.

Ve Věznici Karviná je k 1.8.2016 zaměstnáno 142 zaměstnanců, z toho 84 příslušníků a 58 občanských zaměstnanců.