Výkon vězeňství

Z programů zacházení

Z programů zacházení

Karviná, 27.05.2011 (VS ČR) V dubnu a květnu letošního roku byly zakončeny 5. cykly Programu Zastav se, zamysli se, změň se (3Z) a Programu 213. Jedná se o speciálně-výchovné aktivity, které jsou určeny vybraným skupinám odsouzených v dozoru a ostraze. Oba programy fungují formou uzavřené skupiny pod vedením lektorských dvojic z řad odborných zaměstnanců oddělení výkonu trestu. Náplň programů je zaměřena na práci s trestnou činností, přijetím viny a trestu a na prevenci recidivy trestné činnosti.

27.5.2011 11:04

více
Telefonování

Telefonování

V článku naleznete pravidla telefonního styku osob ve výkonu trestu odnětí svobody.

23.6.2014 14:06

více
Podmínky pro realizci návštěv

Podmínky pro realizci návštěv

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce.

23.6.2014 13:59

více
Korespondence odsouzených

Korespondence odsouzených

V článku naleznete pravidla přijímání korespondence osob ve výkonu trestu odnětí svobody.

23.6.2014 13:29

více
Přijimání balíků

Přijimání balíků

V článku naleznete pravidla přijímání balíků osob ve výkonu trestu odnětí svobod.

24.6.2014 13:20

více
Programy zacházení

Programy zacházení

Programy zacházení jsou stanovovány v souladu se Zákonem č. 169/1999Sb. a Vyhláškou č. 345/1999Sb. a to na základě žádoucích změn v postojích a chování odsouzených, zohledňovány jsou jejich možnosti, zájmy, dovednosti a pracovní zkušenosti. Program zacházení určuje formy a metody práce s odsouzeným zaměřené na dosažení výchovného cíle. Je stanoven každému odsouzenému s trestem odnětí svobody delším než 3 měsíce.

18.4.2012 11:07

více
Výkon trestu odnětí svobody

Výkon trestu odnětí svobody

Účelem VTOS je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život, a tím působil výchovně i na další členy společnosti.

18.4.2012 10:55

více