Zaměstnávání odsouzených

Zaměstnávání odsouzených

23.6.2014 8:30

Zaměstnávání odsouzených je dlouhodobě jednou z priorit vězeňské služby. Proto patří tato oblast také ve Věznici Karviná mezi jednu ze sledovaných oblastí činnosti. V naší věznici zabezpečuje zaměstnávání odsouzených referent zaměstnávání vězněných osob.

Samotný systém zaměstnávání je realizován v souladu se zákonem č. 169/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o výkonu trestu odnětí svobody, kdy po posouzení zdravotní a odborné způsobilosti a možností věznice v oblasti volných pracovních míst, je odsouzený, odbornou komisí, zařazen do práce. Odsouzený, který byl do práce zařazen, je povinen pracovat.

Za vykonanou práci mu náleží pracovní odměna podle druhu, množství a náročnosti vykonávané práce, a to v souladu s nařízením vlády č. 365/1999 Sb., ve znění nařízení vlády č. 414/2000 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody.

Do oblasti zaměstnávání vězněných osob ve věznici se v lednu 2013 výrazně promítla amnestie prezidenta republiky. Věznici opustilo na základě tohoto rozhodnutí 41 vězňů, z nichž většina byla pracovně zařazena.

Pozastavili jsme proto dlouholetou spolupráci s externími zaměstnavateli vězněných osob.  Do dnešního dne se, bohužel, nepodařilo stavy práceschopných odsouzených, splňujících veškerá kritéria pro zařazení do zaměstnání, doplnit na požadovaný početní stav.

Z tohoto důvodu jsou v současné době odsouzení ve věznici zařazeni pouze na pracoviště ve vnitřní režii věznice.

Jedná se o činnosti spojené se zajištěním běžného chodu věznice na těchto pracovištích:

  • Kuchyň vězeňská
  • Kuchyň zaměstnanecká
  • Rozvoz stravy 
  • Intendanční sklad
  • Knihovník - holič
  • Dílna údržby
  • Úklid objektu věznice
  • Pomocný ošetřoval imobilních

Udržení současné hranice zaměstnávání odsouzených osob je věnováno maximální úsilí a tato oblast patří mezi priority řízení Věznice Karviná.