Úřední deska

Úřední deska Vězeňské služby ČR

10.6.2014 16:29

1. Název
Vězeňská služba České republiky Věznice Karviná

2. Důvod a způsob založení
Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

3. Organizační struktura
Organizační strukturu VS ČR najdete zde.

4. Kontaktní údaje
Kontaktní údaje najdete  zde.

5. Bankovní spojení
69938881/0710 (tento účet neslouží k zasílání peněz vězněným osobám)

6. IČ
00212423

7. DIČ
CZ00212423

8. Dokumenty

  • Seznam hlavních dokumentů
  • Rozpočet - informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde  v bodě č. 8.

9. Žádosti o informace
Dotaz lze podat:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo na podatelně Věznice Karviná
b) písemně na adrese Věznice Karviná
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky Věznice Karviná

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo podatelně Věznice Karviná
b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
c) písemně na adrese Věznice Karviná
d) elektronicky na adrese elektronické podatelny
e) prostřednictvím datové schránky Věznice Karviná

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR
naleznete zde. 

12. Opravné prostředky
Opravné prostředky podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.
Opravné prostředky ve spráním řízení naleznete zde. 

13. Formuláře
Žádost o informace, dotazy náměty a další farmuláře naleznete zde.  

14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.

15. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde

16. Výroční zpráva
za rok 2009
za rok 2010
za rok 2011
za rok 2012
za rok 2013
za rok 2014