Výkon vězeňství

Činnost Sběrného eskortního střediska

Činnost Sběrného eskortního střediska

JIŘICE 12. dubna (VS ČR) - Sběrné eskortní středisko (dále SES) Věznice Jiřice vzniklo v říjnu roku 2000, jako nástupce SES Vazební věznice Praha Pankrác, které bylo zastaralé a kapacitně již nedostatečné.

12.4.2013 12:17

více
Odsouzení ve výkonu trestu

Odsouzení ve výkonu trestu

JIŘICE 2. listopadu (VS ČR) Motto: „Výkonem trestu se sleduje dosažení účelu trestu odnětí svobody ve smyslu trestního zákona prostředky stanovenými v zákoně o výkonu trestu odnětí svobody. Trest může být vykonáván jen takovým způsobem, který respektuje důstojnost osobnosti odsouzeného a omezuje škodlivé účinky zbavení svobody; tím však nesmí být ohrožena potřeba ochrany společnosti.“

2.11.2011 13:27

více