Úklid Milovic 2017

Úklid Milovic 2017

29.4.2017 8:13

U příležitosti nadcházejícího Dne Země se odsouzení z Věznice Jiřice zapojili do úklidu města Milovice. Uklízeli na sídlišti nepořádek.

Během úklidu našli celou řadu odpadků, dokonce mimo běžných plastových lahví a poházených papírových letáků, to byly pneumatiky, lednička, rozbitá televize a další podobné předměty, které kdosi zanechal v městské zeleni. Úklid byl organizován Rodinným centrem za podpory města Milovice a odsouzení se účastní této akce pravidelně. Odsouzené do města dopravili místní hasiči. Účast na akci přispěla k rozvíjení volních vlastností odsouzených, k upevnění vztahů k okolí, kde žijí, a u některých z nich byla i přípravou na budoucí život na svobodě.
mil