Spolupráce s organizacemi

Úklid Milovic 2017

Úklid Milovic 2017

U příležitosti nadcházejícího Dne Země se odsouzení z Věznice Jiřice zapojili do úklidu města Milovice. Uklízeli na sídlišti nepořádek.

29.4.2017 8:13

více
Výuční listy rozdala senátorka

Výuční listy rozdala senátorka

JIŘICE 6. července (VS ČR) - Absolventům Střední školy Vize v Jiřicích, kde se vzdělávají odsouzení v učebním oboru malíř – lakýrník, rozdala výuční listy a vysvědčení senátorka Ing. Zuzana Baudyšová.

6.7.2016 16:40

více
Závěrečné zkoušky školy

Závěrečné zkoušky školy

JIŘICE 5. července (VS ČR) - Úspěšní malíři – lakýrníci, kteří se vzdělávají ve Věznici Jiřice, se letos mohli představit se svými znalostmi před zkušební komisí v čele s předsedou Bc. Jaromírem Janovským z Integrované střední školy ve Slaném, který byl do funkce jmenován Krajským úřadem Středočeského kraje.

5.7.2016 16:24

více
Přednáška o škodlivosti tabáku

Přednáška o škodlivosti tabáku

JIŘICE 4. července (VS ČR) - Dne 22. 6. 2016 proběhla ve Věznici Jiřice přednáška přední české odbornice na tabákovou adiktologii  paní odb. as. MUDr. Lenky Štěpánkové, Ph.D., lékařky z Centra pro závislé na tabáku 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

4.7.2016 16:11

více
Interaktivita ve výuce

Interaktivita ve výuce

Střední škola VIZE, která odsouzeným ve Věznici Jiřice poskytuje vzdělání, uplatnitelné na trhu práce, v oboru Malíř – lakýrník, modernizovala výukové metody. „Pořízena byla interaktivní tabule, jež vyučujícím usnadní prezentaci poznatků,“ vysvětlil ředitel školy Jan Beer.

25.1.2016 19:31

více
Ukončení projektu

Ukončení projektu

JIŘICE 19. října (VS ČR) - Dne 14. 10. 2015 byl ve Věznici Jiřice slavnostně ukončen projekt „Na svobodu připraven“.

19.10.2015 9:11

více
Branný den v Českém Brodě

Branný den v Českém Brodě

JIŘICE 28. září (VS ČR) - Dne 12. 09. 2015 pořádalo občanské sdružení Českobroďák již 5. ročník dětského branného dne v parku u Pivovarského rybníka v Českém Brodě, kterého se již tradičně účastnili za Vězeňskou službu České republiky příslušníci Věznice Jiřice.

28.9.2015 21:40

více
Projekt „Bílá pastelka“

Projekt „Bílá pastelka“

JIŘICE 28. září (VS ČR) - Úzká a konstruktivní spolupráce, kterou vedení Věznice Jiřice navázalo v první polovině roku se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, vyústila v participaci našich odsouzených na přípravné fázi dobročinného projektu „Bílá pastelka“.

28.9.2015 21:23

více
Projekt - Aktivní návraty 2014

Projekt - Aktivní návraty 2014

JIŘICE 13. července (VS ČR) - V roce 2014 byla navázána spolupráce se společností Eurocom 2000 s.r.o. v projektu Aktivní návraty 2014. Jedná se o operační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vzděláním pro konkurenceschopnost - OPVK.

13.7.2015 7:25

více
Odborná konference projektu

Odborná konference projektu

JIŘICE 30. června (VS ČR) - Dne 25. června 2015 se ředitel Věznice Jiřice plk. Mgr. Petr Suk společně s odbornými zaměstnanci věznice účastnil odborné konference, kterou pořádala Polytechna Colsulting, a.s. společně s personální agenturou DP WORK s.r.o. na závěr realizace projektu RESTART.

30.6.2015 22:05

více