Duchovní služba

Společné setkání

Společné setkání

JIŘICE 6. listopadu (VS ČR) - Dne 29. 10. 2016 se ve Věznici Jiřice konalo pastorační setkání rodin, na kterém aktivně participovalo téměř dvě desítky účastníků z řad odsouzených, jejich rodinných příslušníků a zaměstnanců VS ČR pod duchovním vedením pana Mgr. Roberta Čovana, kaplana zdejší věznice a římskokatolického trvalého jáhna z blízké lysecké farnosti. 

6.11.2016 5:50

více
Návštěva ve věznici

Návštěva ve věznici

JIŘICE 5. listopadu (VS ČR) - Dne 26. 10. 2016 při příležitosti katolické Slavnosti všech svatých a Vzpomínky na všechny věrné zemřelé navštívil Věznici Jiřice P. Mgr. Lukáš Hrabánek, farář z nedalekých Mcel, aby v místní vězeňské kapli povzbudil naše odsouzené ve víře a společně s nimi sdílel radost z evangelia.

5.11.2016 5:43

více
Extramurální akce v kostele

Extramurální akce v kostele

JIŘICE 5. března (VS ČR) - Dne 10. 02. 2016 na popeleční středu se uskutečnila extramurální akce ve farním kostele v Lysé nad Labem. Extramurální akce se zúčastnili 3 odsouzení s dozorové části věznice za doprovodu speciální pedagožky a vězeňského kaplana.

5.3.2016 14:05

více
Ekumenická bohoslužba

Ekumenická bohoslužba

JIŘICE 5. března (VS ČR) - Po týdnu modliteb za jednotu křesťanů, se dne 26. 01. 2016, ve Věznici Jiřice konala Ekumenická bohoslužba Slova ve vězeňské kapli. Účastnili se paní farářka Kateřina Rozkovcová (ČCE) a za Křesťanské sbory kazatel pan Petr Plaňanský. Kazatelem Božího Slova byl též pan Jan Drápal (zakladatel KS).

5.3.2016 13:29

více
Projekt „Bílá pastelka“

Projekt „Bílá pastelka“

JIŘICE 28. září (VS ČR) - Úzká a konstruktivní spolupráce, kterou vedení Věznice Jiřice navázalo v první polovině roku se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, vyústila v participaci našich odsouzených na přípravné fázi dobročinného projektu „Bílá pastelka“.

28.9.2015 21:23

více
Hlavní kaplan ve Věznici Jiřice

Hlavní kaplan ve Věznici Jiřice

JIŘICE 27. června (VS ČR) - V minulém týdnu přivítalo vedení věznice hlavního kaplana Vězeňské duchovenské služby, Ing., Bc. Pavla Kočnara, a poradce pro duchovní službu při GŘ VS ČR, Mgr. Bohdana Pivoňku.

27.6.2015 10:08

více
Křeslo pro hosta

Křeslo pro hosta

JIŘICE 25. května (VS ČR) - Dne 24. 4. 2015, na katolický svátek sv. Jiří, navštívil naší věznici P. ThLic. Jan Houkal, Th.D., farář římskokatolické farnosti v Brandýse nad Labem a vysokoškolský pedagog na KTF Univerzity Karlovy v Praze. 

25.5.2015 9:29

více
Extramurální akce – popeleční středa

Extramurální akce – popeleční středa

JIŘICE 26. února (VSČR) - Dne 18.2.2015na popeleční středu se uskutečnila extramurální akce do farního kostela v Lysé nad Labem. Extramurální akce se zúčastnili 3 odsouzení s dozorové části věznice za doprovodu speciální pedagožky Ing. R. Hasoňové a vězeňského kaplana Mgr. R. Čovana. V Bohoslužbě slova pan kaplan všechny poprosil, aby se obrátili a činili pokání.

26.2.2015 15:22

více
Ekumenická bohoslužba

Ekumenická bohoslužba

JIŘICE 30. ledna (VS ČR) - V týdnu modliteb za jednotu křesťanů, dne 22. 01. 2015, se ve Věznici Jiřice konala Ekumenická bohoslužba Slova ve vězeňské kapli.

30.1.2015 7:16

více
Obnova křestního slibu

Obnova křestního slibu

JIŘICE 18. listopadu (VS ČR) - Dne 30. 09. 2014 na svátek sv. Jeronýma učinilo 5 odsouzených z ostrahové části věznice při bohoslužbě veřejné vyznání své víry. Kladně odpověděli na otázku: Máte v úmyslu pokračovat ve smlouvě, kterou s vámi Bůh uzavřel ve křtu: žít uprostřed Božího věrného lidu, naslouchat jeho Slovu a sdílet se při jeho Eucharistii, hlásat radostnou zvěst o Bohu a Ježíši Kristu slovem i skutkem a usilovat o pokoj a dobro po celé zemi?

18.11.2014 6:36

více