Představení nových projektů

Představení nových projektů

30.11.2016 8:39

JIŘICE 30. listopadu (VS ČR) - Dne 29. 11. 2016 byly ve Věznici Jiřice za účasti ministra spravedlnosti, generálního ředitele VS ČR a zástupců Parlamentu ČR slavnostně zahájeny projekty „Zemědělec“ a „Farmový chov daňků“.

Vedle již realizovaných projektů vybudování „Okrasné zahrady“, „Ovocného sadu“ a „Včelstva“ se jedná o další projekty, které svou filozofií reagují na Koncepci českého vězeňství do roku 2025.

Věznice Jiřice disponuje rozsáhlými pozemky, které těmito projekty našly své efektivní využití. Cílovými osobami obou projektů jsou odsouzení, kteří jsou aktuálně zařazeni pro výkon trestu odnětí svobody do věznice s dozorem a kterým byl schválen volný pohyb mimo věznici při plnění činností spojených s realizací projektu. Projekty aktuálně zahrnují chov 7 ovcí, 3 kamerunských koz a 9 daňků, přičemž se plánuje do budoucna jejich rozšíření. Hlavní cíle projektu by měly vést ke snížení negativních účinků věznění a prizonizace na osobnost odsouzených, zvýšení osobního podílu a možností samostatného rozhodování při činnostech spojených s péčí o zvířectvo, což vede ve finále k posilování zodpovědnosti odsouzených, využití pozitivních prvků pracovní terapie pro potřeby programu zacházení s odsouzenými, ekologickému spásání zelených ploch v areálu věznice. V neposlední řadě by činnost odsouzených v rámci zmíněných projektů měla směřovat i ke zvyšování kompetencí a dovedností pro specifickou pracovní činnost a využití těchto nových aktivit při péči o „živé tvory“ jako prostředek psychohygieny.

Na budování projektů se podíleli zaměstnanci věznice společně s odsouzenými za výrazné podpory ministerstva spravedlnosti a generálního ředitelství VS ČR. Velký podíl na realizaci projektů měli i externí organizace, které jsou nakloněny takovýmto formám aktivit s odsouzenými a v nemalé míře přispěly svými dary. Jedná se o společnost Mammalia food s.r.o., Předměřická a.s., Mirakulum a DP WORK s.r.o.
hap