Konference k Otevřené věznici

Konference k Otevřené věznici

11.3.2017 10:12

JIŘICE 11. března (VS ČR) - Ve dnech 6. – 7. 3. 2017 se na půdě Akademie VS ČR uskutečnila mezinárodní konference zaměřená na problematiku „Otevřené věznice“. Akce byla pořádána Ministerstvem spravedlnosti ČR s cílem vzájemného předání zkušeností a informací o systémech výkonu trestu odnětí svobody v „otevřené věznici“.

Konference se účastnili vrcholní představitelé Ministerstva spravedlnosti ČR, v čele s ministrem spravedlnosti JUDr. Robertem Pelikánem, Ph.D., zástupci z řad VS ČR, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, neziskových a církevních organizací, Probační a mediační služby ČR, státního zastupitelství a zahraniční hosté z věznic z Norska, Finska, Rumunska a Německa. V průběhu konference byly kolegy ze zahraničí prezentovány systémy penitenciární praxe se všemi aspekty z pohledu zacházení s odsouzenými v „otevřené věznici“. Za českou stranu vystoupila se svým příspěvkem Mgr. Bc. Hana Prokopová, která účastníkům konference nastínila základní filosofii, metody a principy zacházení s odsouzenými v plánované Otevřené Věznici Jiřice.
hap