Dárek pro děti

Dárek pro děti

21.11.2016 18:57

JIŘICE 21. listopadu (VS ČR) - Ve Specializovaném oddělení pro odsouzené s duševní poruchou a poruchou chování ve Věznici Jiřice vyrobila skupina odsouzených v souvislosti s terapeutickým programem dřevěnou hračku – houpacího kohouta.

Inspirování předlohou tradičních houpacích kohoutů, motivování vlastní představou a přáním seberealizace, se pustili do práce. Tak v květnu 2016 započala výroba dřevěné hračky, jejíž určení nebylo nikomu z odsouzených předem známé. Ve chvílích svého osobního volna a za organizačního přispění zaměstnanců Věznice Jiřice byl v srpnu téhož roku houpací kohout dokončen. Výsledek byl ohromující a okamžitě inicioval nápad, aby hračka byla smysluplně využita a byla věnována dětem k užívání. Po vzájemné dohodě mezi Věznicí Jiřice a Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, byl houpací kohout dán Dětskému popáleninovému oddělení. Předání se za doprovodu zaměstnanců Věznice Jiřice účastnil jeden z odsouzených, který se na výrobě hračky podílel. Jiřického houpacího kohouta osobně převzala vrchní sestra Kliniky popáleninové medicíny Mgr. Lenka Šetelíková, a následně bylo rozhodnuto o jeho umístění do dětského hracího koutku ambulantní části kliniky. Odměnou všem zúčastněným byl úsměv malé holčičky, která čekání na převaz své popálené ruky strávila v houpacím kohoutovi.

Tak mohli odsouzení k výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Jiřice přispět společnosti dobrým skutkem – svým počinem snad potěší mnoho dětí, které nepříznivé okolnosti zavedou na Kliniku popáleninové medicíny ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.
vir