Novinky

Senátoři ve věznici

Senátoři ve věznici

JIŘICE 24. února (VS ČR) - Dne 22. 2. 2017 navštívili věznici členové Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR v čele s předsedou Františkem Bublanem.

24.2.2017 4:57

více
Představení nových projektů

Představení nových projektů

JIŘICE 30. listopadu (VS ČR) - Dne 29. 11. 2016 byly ve Věznici Jiřice za účasti ministra spravedlnosti, generálního ředitele VS ČR a zástupců Parlamentu ČR slavnostně zahájeny projekty „Zemědělec“ a „Farmový chov daňků“.

30.11.2016 8:39

více
Dárek pro děti

Dárek pro děti

JIŘICE 21. listopadu (VS ČR) - Ve Specializovaném oddělení pro odsouzené s duševní poruchou a poruchou chování ve Věznici Jiřice vyrobila skupina odsouzených v souvislosti s terapeutickým programem dřevěnou hračku – houpacího kohouta.

21.11.2016 18:57

více
Společné setkání

Společné setkání

JIŘICE 6. listopadu (VS ČR) - Dne 29. 10. 2016 se ve Věznici Jiřice konalo pastorační setkání rodin, na kterém aktivně participovalo téměř dvě desítky účastníků z řad odsouzených, jejich rodinných příslušníků a zaměstnanců VS ČR pod duchovním vedením pana Mgr. Roberta Čovana, kaplana zdejší věznice a římskokatolického trvalého jáhna z blízké lysecké farnosti. 

6.11.2016 5:50

více
Návštěva ve věznici

Návštěva ve věznici

JIŘICE 5. listopadu (VS ČR) - Dne 26. 10. 2016 při příležitosti katolické Slavnosti všech svatých a Vzpomínky na všechny věrné zemřelé navštívil Věznici Jiřice P. Mgr. Lukáš Hrabánek, farář z nedalekých Mcel, aby v místní vězeňské kapli povzbudil naše odsouzené ve víře a společně s nimi sdílel radost z evangelia.

5.11.2016 5:43

více
Výuční listy rozdala senátorka

Výuční listy rozdala senátorka

JIŘICE 6. července (VS ČR) - Absolventům Střední školy Vize v Jiřicích, kde se vzdělávají odsouzení v učebním oboru malíř – lakýrník, rozdala výuční listy a vysvědčení senátorka Ing. Zuzana Baudyšová.

6.7.2016 16:40

více
Závěrečné zkoušky školy

Závěrečné zkoušky školy

JIŘICE 5. července (VS ČR) - Úspěšní malíři – lakýrníci, kteří se vzdělávají ve Věznici Jiřice, se letos mohli představit se svými znalostmi před zkušební komisí v čele s předsedou Bc. Jaromírem Janovským z Integrované střední školy ve Slaném, který byl do funkce jmenován Krajským úřadem Středočeského kraje.

5.7.2016 16:24

více
Přednáška o škodlivosti tabáku

Přednáška o škodlivosti tabáku

JIŘICE 4. července (VS ČR) - Dne 22. 6. 2016 proběhla ve Věznici Jiřice přednáška přední české odbornice na tabákovou adiktologii  paní odb. as. MUDr. Lenky Štěpánkové, Ph.D., lékařky z Centra pro závislé na tabáku 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

4.7.2016 16:11

více
Pilotní projekty ve Věznici Jiřice

Pilotní projekty ve Věznici Jiřice

JIŘICE 7. června (VS ČR) - Dne 3. 6. 2016 se konala ve Věznici Jiřice slavnostní prezentace pilotních projektů Včelařství, Ovocný sad a Okrasná zahrada, které vznikly jako reakce na záměry nově schválené Koncepce českého vězeňství pro období let 2015-2025 a jsou v souladu s filozofií této koncepce v oblasti zacházení s vězněnými osobami.

7.6.2016 9:04

více
Návštěva senátorů ve věznici

Návštěva senátorů ve věznici

JIŘICE 7. června (VS ČR) - Dne 17. 5. 2016 Věznici Jiřice navštívili členové Ústavně právního výboru Senátu Parlamentu České republiky.

7.6.2016 8:52

více