Výkon trestu

Legislativa

Legislativa

Základní právní předpisy týkající se výkonu trestu odnětí svobody a souvisejících činností naleznete zde.

15.6.2016 12:43

více
Podávání informací o vězněných osobách

Podávání informací o vězněných osobách

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR, v platném znění, stanoví v § 2, že Vězeňská služba ČR vede evidenci osob ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody na území ČR. Údaje z této evidence jsou podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, citlivými osobními údaji a je možné je sdělovat bez souhlasu vězně jen orgánům uvedeným v odstavci třetím § 23a zákona č. 555/1992 Sb.

 

15.6.2016 12:44

více
Návštěvy odsouzených ve věznici

Návštěvy odsouzených ve věznici

Vstup do věznice je povolen v případě oprávněného zájmu osoby na základě platného občanského průkazu, služebního průkazu nebo jiného osobního průkazu, z něhož je zřejmý výkon funkce opravňující pro vstup do objektů Vězeňské služby a ze kterého lze věrohodně ověřit totožnost vstupující osoby. Rovněž je možný vstup na základě potvrzení o ztrátě nebo zcizení osobního dokladu, pokud je opatřen fotografií. 

15.6.2016 12:44

více
Informace k balíčkům pro odsouzené

Informace k balíčkům pro odsouzené

Odsouzený má právo 2x ročně na přijetí balíčku s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnost 5 kg. Je možno jej zaslat poštou.

 

15.6.2016 13:33

více
Nástupní oddělení

Nástupní oddělení

Po přijetí do věznice se nově přijatí odsouzení ubytují odděleně od ostatních odsouzených, a to v nástupním oddělení. Délka pobytu na tomto oddělení zpravidla nepřevyšuje dva týdny. Odsouzení se seznamují se zákonem o výkonu trestu odnětí svobody, řádem výkonu trestu, s obsahem vnitřního řádu pro odsouzené této věznice a s prostředím, ve kterém bude trest vykonávat.

15.6.2016 13:34

více
Výstupní oddělení ve věznici

Výstupní oddělení ve věznici

Výstupní oddělení ve zdejší věznici realizuje svou činnost v souladu se zákonem o výkonu trestu odnětí svobody. Cílem pobytu odsouzených na tomto oddělení je zajištění plynulého přechodu jedince z vězeňského prostředí do společnosti po dlouhodobém pobytu ve výkonu trestu odnětí svobody, a to zejména formou vytváření a prohlubování návyků a dovedností potřebných pro pozitivní přístup k životu na svobodě.

15.6.2016 13:34

více