Spolupráce s organizacemi

Beseda s  ČSAP

Beseda s ČSAP

HORNÍ SLAVKOV 23. října (VS ČR) - Spolupráce věznice s "Českou spol. AIDS pomoc, o.s., Dům světla" (ČSAP) pokračuje.  Na nedělní dopoledne  byla opět zorganizována speciálním pedagogem oddělení výkonu trestu beseda lektorů ČSAP pro zájemce z řad vězněných osob.

23.10.2011 21:36

více
Ve věznici je realizován projekt  Pomůžeme ti pracovat

Ve věznici je realizován projekt Pomůžeme ti pracovat

HORNÍ SLAVKOV 17. října (VS ČR) - Realizátorem projektu "Pomůžeme ti pracovat" je Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Hlavním cílem je zvýšit šanci na sociální a pracovní (re)integraci osob po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody vracejících se do karlovarského a ústeckého kraje.

17.10.2011 16:03

více
Beseda s ČSAP

Beseda s ČSAP

HORNÍ SLAVKOV 30. června (VS ČR) - Spolupráce věznice s "Českou spol. AIDS pomoc, o.s., Dům světla" (ČSAP) pokračuje. Činnost společnosti se v současné době zaměřuje zejména na preventivní besedy pro mládež a širokou veřejnost a testování na HIV infekci v ambulanci Domu světla (testování zde je anonymní a zdarma). ČSAP je zřizovatelem Domu světla, který rovněž slouží jako azylové centrum pro HIV pozitivní v nouzi.

1.7.2011 1:00

více
Závěrečný seminář projektu Život po vězení

Závěrečný seminář projektu Život po vězení

HORNÍ SLAVKOV/KARLOVY VARY/ 12. května (VS ČR)  - Ve čtvrtek v odpoledních hodinách se uskutečnil v prostorách Krajské knihovny v Karlových Varech závěrečný seminář projektu Život po vězení. Zúčastnilo se ho celkem 36 zástupců z věznic, středisek Probační a mediační služby, lektorů, mentorů, zástupců SPJ a dalších spolupracovníků.

13.5.2011 9:15

více
Zahájení 3. běhu ZZ

Zahájení 3. běhu ZZ

HORNÍ SLAVKOV 2. února (VS ČR) - Dne 2. února 2011 byl ve Věznici Horní Slavkov odstartován již 3. běh Motivačního programu ZZ (Získej zaměstnání), kterého se zúčastní 12 vybraných odsouzených dle stejných kritérií jako u 1. a 2. běhu ZZ. Motivační program probíhá v rámci projektu Život po vězení, jehož partnerem je také Vězeňská služba ČR.

2.2.2011 1:00

více
Další asistované návštěvy ve věznici

Další asistované návštěvy ve věznici

HORNÍ SLAVKOV 17. ledna (VS ČR) - Motivační program Posilování rodičovských kompetencí je realizován ve věznici v rámci projektu Život po vězení. Realizátorem je Sdružení pro probaci a mediaci v justici o.s. (SPJ). Český Helsinský výbor je jedním z partnerů tohoto projektu. Hlavním cílem motivačního programu je optimalizace rodinných vazeb dětí a jejich rodičů, kteří vykonávají trest odnětí svobody (VTOS), zlepšení jejich sociálního zázemí a podpora jejich úspěšnější sociální reintegrace. Podstatnou součástí programu jsou právě asistované návštěvy.

17.1.2011 21:02

více
Kurz právního minima

Kurz právního minima

HORNÍ SLAVKOV 15. prosince (VS ČR) - Dne 15.12.2010 se uskutečnil ve Věznici Horní Slavkov Kurz právního minima realizovaný v rámci projektu Život po vězení. Aktivity, která se uskutečnila formou dvou tříhodinových bloků, se zúčastnilo celkem 8 klientů projektu z řad odsouzených.

16.12.2010 22:08

více
Aktivity projektu Život po vězení

Aktivity projektu Život po vězení

Horní Slavkov 14. listopadu (VS ČR) - Do své poslední fáze vstoupil projekt Život po vězení, který je ve věznici realizován Sdružením pro probaci a mediaci v justici, o.s. (SPJ). Projekt byl zahájen v srpnu 2009 a věznice využila všech jeho nabízených aktivit. Uskutečnily se zde doposud dva běhy Motivačního programu ZZ (Získej zaměstnání), dva běhy Kurzu právního minima, rekvalifikační kurz práce s křovinořezem a benzinovou sekačkou, program Posilování rodičovských kompetencí a navazující asistované návštěvy dětí ve věznici, kurz Práce v truhlářské dílně a beseda o situaci na trhu práce.

14.11.2010 14:39

více
Třetí asistovaná návštěva ve věznici

Třetí asistovaná návštěva ve věznici

HORNÍ SLAVKOV 23. září (VS ČR) Motivační program Posilování rodičovských kompetencí je realizován ve věznici v rámci projektu Život po vězení. Realizátorem je Sdružení pro probaci a mediaci v justici o.s (SPJ). Český Helsinský výbor je jedním z partnerů tohoto projektu. Hlavním cílem motivačního programu je optimalizace rodinných vazeb dětí a jejich rodičů, kteří vykonávají trest odnětí svobody (VTOS), zlepšení jejich sociálního zázemí a podpora jejich úspěšnější sociální reintegrace. Podstatnou součástí programu jsou právě asistované návštěvy.

23.9.2010 23:52

více
Beseda Semiramis  o.s.

Beseda Semiramis o.s.

HORNÍ SLAVKOV 9. srpna (VS ČR) Ve věznici v oddíle mladých dospělých a prvotrestaných je zřízena bezdrogová zóna.  Realizace programů zacházení je zaměřena převážně na prevenci zneužívání drog a to i formou besed, a proto specialisté kromě jiného zajišťují i různá setkání s centry, která se drogovou problematikou zabývají. Na den 9. srpna zorganizovala speciální pedagožka Ing. Bohuslava Pivoňková besedu s Centrem drogových služeb ve vězení - Semiramis o.s. Mladá Boleslav.


9.8.2010 21:58

více