Vzdělávání a zaměstnávání odsouzených

Malování ve věznici

Malování ve věznici

HORNÍ SLAVKOV 12. listopadu (VS ČR) - Ve věznici je realizován kurz umělecko výtvarných aktivit v rámci projektu o.s. Krásno - Malováno ve vězení – Arrest Art. Cílovou skupinou jsou zejména odsouzení, kteří se mohou dlouhodobě věnovat rozvoji svého talentu a neblíží se jim v dohledné době návrat do občanského života. Projekt je zaměřen především na možnosti zdokonalovat se v nácviku trpělivosti a objevovat světlé stránky své osobnosti.

12.11.2011 22:28

více
Zaměstnanost odsouzených

Zaměstnanost odsouzených

Horní Slavkov 11. listopadu (VS ČR ) - Pracoviště věznice Horní Slavkov jsou rozdělena na cizí podnikatelské subjekty (dále jen "CPS"), provozovnu střediska hospodářské činnosti (dále jen "PSHČ") , vnitřní provoz věznice (dále jen "VP"), vzdělávací+ terapeutické kurzy a brigádnická činnost (práce bez finanční odměny) - stav ke dni 11.11.2011 :

11.11.2011 1:00

více
Ve věznici byly zahájeny  další běhy ZZZ

Ve věznici byly zahájeny další běhy ZZZ

HORNÍ SLAVKOV 18. října (VS ČR) -   Zahájení  ZZZ - Projekt Parole - Je pilotním projektem Transition Facility Twinning  - Projekt ředitelství Probační a mediační služby ČR a Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR - převzat z Velké Británie. Zpracován byl na naše podmínky týmem pracovníků vězeňské služby a probační a mediační služby.

18.10.2011 15:18

více
Ve věznici je realizován projekt  Pomůžeme ti pracovat

Ve věznici je realizován projekt Pomůžeme ti pracovat

HORNÍ SLAVKOV 17. října (VS ČR) - Realizátorem projektu "Pomůžeme ti pracovat" je Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Hlavním cílem je zvýšit šanci na sociální a pracovní (re)integraci osob po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody vracejících se do karlovarského a ústeckého kraje.

17.10.2011 16:03

více
Závěrečný seminář projektu Život po vězení

Závěrečný seminář projektu Život po vězení

HORNÍ SLAVKOV/KARLOVY VARY/ 12. května (VS ČR)  - Ve čtvrtek v odpoledních hodinách se uskutečnil v prostorách Krajské knihovny v Karlových Varech závěrečný seminář projektu Život po vězení. Zúčastnilo se ho celkem 36 zástupců z věznic, středisek Probační a mediační služby, lektorů, mentorů, zástupců SPJ a dalších spolupracovníků.

13.5.2011 9:15

více
Ukončení 3. běhu programu ZZZ

Ukončení 3. běhu programu ZZZ

HORNÍ SLAVKOV 22. dubna (VS ČR) – V pátek v dopoledních hodinách byl ukončen třetí běh resocializačního programu ZZZ - „Zastav se, zamysli se a změň se,“ který byl zahájen ve Věznici Horní Slavkov od 26. ledna letošního roku. Program vedla lektorská dvojice psycholog Mgr. Daniela Voláková a speciální pedagog Bc. Jakub Resch.

22.4.2011 20:40

více
Odsouzení absolvovali rekvalifikační kurz

Odsouzení absolvovali rekvalifikační kurz

HORNÍ SLAVKOV 3. března (VS ČR) - Ve dnech 2. – 3. 3. 2011  absolvovalo  ve věznici celkem 11 odsouzených rekvalifikační kurz práce s motorovou pilou. Kurz je součástí aktivit projektu Život po vězení, jehož realizátorem je Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. a partnerem Vězeňská služba ČR. Školitelem kurzů byl pan František Slepánek ze společnosti LESMA s r.o. Kurz v rozsahu 16 vyučovacích hodin je akreditovaný MŠMT, odsouzení obdrželi osvědčení o jeho absolvování a průkaz kvalifikace.

3.3.2011 22:08

více
Zahájení 3. běhu ZZ

Zahájení 3. běhu ZZ

HORNÍ SLAVKOV 2. února (VS ČR) - Dne 2. února 2011 byl ve Věznici Horní Slavkov odstartován již 3. běh Motivačního programu ZZ (Získej zaměstnání), kterého se zúčastní 12 vybraných odsouzených dle stejných kritérií jako u 1. a 2. běhu ZZ. Motivační program probíhá v rámci projektu Život po vězení, jehož partnerem je také Vězeňská služba ČR.

2.2.2011 1:00

více
Program ZZZ - zahájení 3. běhu

Program ZZZ - zahájení 3. běhu

HORNÍ SLAVKOV 26. ledna (VS ČR) - V současné době byl zahájen ve věznici 3. běh programu ZZZ (zastav se, zamysli se a změň se) pod vedením lektorské dvojice psychologa Mgr. Daniely Volákové a speciálního pedagoga Bc. Jakuba Resche , který je založen na principu kognitivně behaviorální terapie.

27.1.2011 1:00

více
Kurz právního minima

Kurz právního minima

HORNÍ SLAVKOV 15. prosince (VS ČR) - Dne 15.12.2010 se uskutečnil ve Věznici Horní Slavkov Kurz právního minima realizovaný v rámci projektu Život po vězení. Aktivity, která se uskutečnila formou dvou tříhodinových bloků, se zúčastnilo celkem 8 klientů projektu z řad odsouzených.

16.12.2010 22:08

více