Historie

K historii věznice

K historii věznice

15.6.2016 13:39

Kolem 500 odsouzených mužů I. NVS pracovalo při stavebních pracích vně útvaru. Od roku 1969 se ve zdejším ústavu  započalo s výkonem trestu odnětí svobody ve II.NVS. Počátkem sedmdesátých let  byly při generální přestavbě celého areálu vybudovány třípodlažní ubytovny a  v bezprostřední blízkosti tehdejšího ústavu dvě výrobní zóny předané do provozu počátkem  osmdesátých let. Konečná kapacita pak dosáhla 1000 odsouzených ve II.NVS, kteří byli zařazeni do dvousměnného provozu, zejména ve strojírenských dílnách a dalších vnitřních pracovištích. Po amnestii v lednu 1990 byl po dobu jednoho roku  objekt využit i pro výkon  trestu odsouzených ve III.NVS, aby se tak odlehčilo ústavu Valdice. Od druhé poloviny roku 1991 věznice zajišťovala také výkon vazby obviněných mužů pro okresy Sokolov, Karlovy Vary a Cheb. Ve druhé polovině roku 1993 byl výkon vazby  zajišťován v novém, tehdy nejmodernější technikou vybaveném  čtyřpodlažním objektu. Ubytování bylo celového typu, počet mladistvých obviněných byl omezen  maximálně do 3 osob na  jedné cele. Program zacházení pro mladistvé obviněné zabezpečoval tým odborných zaměstnanců ve složení: speciální pedagog, psycholog, sociální pracovnice, lektor-instruktor, vychovatel mladistvých obviněných. V jeho rámci se mladiství učili  běžným školním předmětům, společenské a rodinné výchově, byli vedeni ke sportovní činnosti  a dalším zájmovým aktivitám. Zvýšená pozornost byla věnována především těm, kteří neměli ukončené základní školní vzdělání. Část dospělých obviněných byla zařazena na oddělení se zmírněným režimem výkonu vazby. Cely byly přizpůsobeny tak, aby se jejich charakter přibližoval podmínkám běžného ubytování mimo vězení. Upravený měli i časový rozvrh dne, a to tak, aby mohli využít některé  nabízené zájmové činnosti.

Činnost   výkonu vazby byla v roce 2002 ukončena.

V polovině července roku 2004 bylo uvedeno do provozu  oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením  (dále jen OZSTZ) pro odsouzené s negativním postojem k výkonu trestu  odnětí svobody narušujících  skupinovou atmosféru  a vzájemné sociální vztahy nebo pro  vězněné osoby, u nichž  je toto ubytování vhodné s přihlédnutím k bezpečnostním opatřením a dalším okolnostem zvláštního zřetele. OZSTZ bylo zřízeno na základě  nárůstu organizovaného zločinu v České republice, a tím i zvyšování počtu zvlášť nebezpečných  odsouzených ve všech typech věznic, zejména však ve věznicích s ostrahou a se zvýšenou ostrahou.

V současné době je Věznice Horní Slavkov profilována jako věznice typu C ( s ostrahou ).