Workshop k zaměstnávání vězňů

Workshop k zaměstnávání vězňů

22.11.2016 9:48

Horní Slavkov 21. listopadu 2016 (VS ČR) – dne 10. listopadu 2016 se uskutečnil ve Věznici Horní Slavkov workshop „Zaměstnávání odsouzených osob a jejich vstup na trh práce“.

Akce byla organizovaná zdejší věznicí ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR.

Shora uvedené akce se kromě několika společností z Karlovarského kraje zúčastnily i Věznice Ostrov a Věznice Kynšperk nad Ohří.

Cílem workshopu bylo představit potenciálním zaměstnavatelským subjektům různé možnosti zaměstnávání odsouzených, obory, ve kterých je možné odsouzené zaměstnat a benefity plynoucí z jejich zaměstnávání.

-lev-Workshop k zaměstnávání vězňů