Výkon vězeňství

Výkon vězeňství

Výkon vězeňství

Oddělení výkonu trestu je strukturováno tak, aby zabezpečovalo a zajišťovalo realizaci programů zacházení s odsouzenými ve věznici s ostrahou a s dozorem, jeho součástí jsou také specializované úseky výkonu trestu (pro odsouzené s mentální retardací, pro výkon protialkoholní léčby a léčby patologického hráčství), nástupní oddělení a dvě výstupní oddělení.

21.1.2013 11:28

více
Profilace a kapacita

Profilace a kapacita

Profilace

29.3.2004 14:28

více
Vnitřní diferenciace

Vnitřní diferenciace

Vnitřní diferenciace pro odsouzené ve věznici s ostrahou

13.6.2016 14:25

více