Školské vzdělávací středisko

Předávání výúčních listů

Předávání výúčních listů

OSTRAVA 15. června (VS ČR) - Dne 14. června 2016 se již podruhé konaly ve Školském vzdělávacím středisku Věznici Heřmanice závěrečné zkoušky oboru ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE.

15.6.2016 6:38

více
Závěrečné učňovské zkoušky

Závěrečné učňovské zkoušky

OSTRAVA 18. června (VS ČR) - Příprava odsouzených ve VTOS na kvalifikovanou práci v dělnických profesích je ve Věznici Heřmanice realizována ve Středním odborném učilišti VS ČR.

15.6.2015 10:58

více
Vyhodnocení uplynulého školního roku

Vyhodnocení uplynulého školního roku

Ve Školském vzdělávacím středisku Věznice Heřmanice se ve školním roce 2010/2011 vzdělávali odsouzení muži v tříměsíčních záučních kurzech Dělník v elektrotechnice a Zámečnické práce.

29.8.2011 6:48

více
ŠVSshort

ŠVSshort

Po přestěhování ŠVS Věznice Opava do Věznice Heřmanice probíhaly v období od 1. října 2009 do 21. října 2009 přípravné práce v prostorách věznice, které byly ŠVS přiděleny pro výuku odsouzených osob.Na základě přihlášek ke studiu v záučních neakreditovaných kurzech bylo v říjnu 2009 zařazovací komisí zařazeno do vzdělávání 40 odsouzených mužů.

12.1.2010 5:25

více
Vězni se budou učit řemeslu v bývalé trafostanici

Vězni se budou učit řemeslu v bývalé trafostanici

HEŘMANICE 22. dubna 2010 (VS ČR) – Nové prostory má k dispozici Školské vzdělávací středisko Věznice Heřmanice v bývalé trafostanici. Ještě před třemi lety byla budova v havarijním stavu, její opravy stály více než 4 miliony korun. Další úpravy na místo praktické výuky a úpravy učeben teoretické výuky ve vilce výrobního oddělení si vyžádaly další 2,5 milionu korun, přičemž z mimorozpočtových zdrojů získaných hospodářskou činností věznice uhradila 395 tisíc korun.

22.4.2010 11:57

více
První kurzy pořádané ŠVS skončily

První kurzy pořádané ŠVS skončily

HEŘMANICE 5. března 2010 (VS ČR) – Čtyřicet odsouzených ve věznici Heřmanice se pod vedením pedagogů Školského vzdělávacího střediska po dobu čtyř měsíců účastnilo dvou záučních kurzů a to v oboru „Dělník v elektrotechnice“ a „Zámečnické práce“.

5.3.2010 13:11

více