Organizační struktura

13.6.2016 12:20


pov. 1. zástupce ředitele

plk.Mgr. Petr Čejka
pcejka@vez.her.justice.cz
Ředitel věznice  
plk. PaedDr. Petr Kadlec
pkadlec@vez.her.justice.cz

Zástupce ředitele
Ing. Zdeněk Beneš
zbenes@vez.her.justice.cz


Oddělení výkonu trestu

Tel.: 595 220 230

Oddělení prevence a stížností
Tel.: 595 220 210

Oddělení logistiky 
Tel: 595 220 260

Oddělení vězeňské a justiční stráže
Tel.: 595 220 220
Oddělení správní
Tel.: 595 220 280
Oddělení ekonomické
Tel.: 595 220 300

Hlavní kaplan
Tel.: 595 220 384

Oddělení personální

Tel.: 595 220 320

Zdravotnické středisko
Tel.: 595 220 330
 
Právník

Tel.: 595 220 204
 
Oddělení informatiky
Tel.: 595 220 314
   
Provozovna Střediska hospodářské činnosti Tel:
595 220 350
 Asistent
Tel.: 595 220 203
mlompova@vez.her.justice.cz


DALŠÍ KONTAKTY
 

Tisková mluvčí

Tel.: 595 220 203
info@vez.her.justice.cz


Školské vzdělávací středisko
Tel: 595 220 451