O nás

Poradní sbor

Poradní sbor

30.10.2012 11:43

OSTRAVA 24. října 2012 (VS ČR) Hlavním tématem poradního sboru ředitele Věznice Heřmanice byla bezpečnost věznice.

Vnitřní a vnější bezpečnost je v současném českém vězeňství vedle zacházení s vězněnými osobami považována za jednu z prioritních oblasti Vězeňské služby České republiky. Je ji věnována patřičná pozornost a svým specifickým způsobem ovlivňuje výkon trestu odnětí svobody v každé organizační jednotce. Ředitel věznice plk. PaedDr. Petr Kadlec ve svém vystoupení nastínil všem členům poradního sboru problematiku této služební činnosti a upozornil na veškerá úskalí, která negativně ovlivňují standardní chod věznice. Dále seznámil s aktuálními opatřeními eliminující průnik nepovolených předmětů do střeženého objektu. Vedoucí oddělení vězeňské stráže mjr. Bc. Petr Dressler a vedoucí oddělení výkonu trestu mjr. Mgr. Urbančík pak ve svým multimediálních prezentacích představili konkrétní dílčí oblasti ovlivňující bezpečnost věznice. Následná prezentace dynamické ukázky služebního zákroku pod jednotným velením a  činnosti příslušníků eskortní skupiny při pokusu osvobození vězněné osoby v průběhu eskorty do civilního zdravotnického zařízení, zcela pochopitelně vyvolala vzájemnou diskuzi všech členů poradního sboru. Bylo konstatováno že bezpečnost věznice je velmi důležitým prvkem funkčního vězeňského systému. Pouze v bezpečné věznici lze adekvátně uplatňovat programy zacházení s vězněnými osobami, které se velkou mírou podílejí na reedukaci a resocializaci vězněných osob. Všechny nové pilotní programy (GREPP, GRESSUS, 3-Z), které Vězeňská služba aplikuje v praxi, včetně souhrnné analýzy rizik a potřeb osob ve výkonu trestu, lze realizovat pouze zkušenými profesionály při dodržování veškerých zásad vnitřní a vnější bezpečnosti. Na závěr poradního sboru, který vyvrcholil společným obědem, konstatoval ředitel věznice plk. PaedDr. Petr Kadlec, že bezpečnost věznice je a musí být prioritou každého zaměstnance Vězeňské služby.


Poradní sbor