Výrobní činnost

VÝROBNÍ ČINNOST – HOSPODÁŘSKÉ STŘEDISKO

12.8.2015 13:41

Vznik hospodářského střediska se datuje od roku 1990, kdy v prostorech věznice ukončila svou činnost firma Vítkovice a.s.
 
Hospodářské středisko je ekonomicky odděleno od hospodaření věznice a chová se jako podnikatelský subjekt.
 
Později je vytvořeno hospodářské středisko při generálním ředitelství, z jednotlivých hospodářských středisek věznic vznikají provozovny hospodářského střediska a jsou vyjmuté dílny pro vlastní výrobní činnost věznice.
 
Výrobní činnost věznice:
 
·         vyrábí veškerý vězeňský nábytek pro potřeby věznic ČR (noční stolky, stoly, šatní skříně, sedačky, postele atd.)
·         provádí opravy vězeňského nábytku dle požadavku věznic
·         vyrábí další zámečnické výrobky jako:
              -          mříže, katry, plechové skříně, skříně na zbraně
              -          dveře do cel s protipožární atestací
              -          regály černé rozebíratelné s atestovanou nosností buňky 150 kg
              -          regály nerezové s atestovanou nosností buňky 150 kg
              -          nerezové stoly
              -          nerezové vozíky pro potřeby kuchyní a prádelen
·         financováno z rozpočtu věznice (GŘ), na základě požadavku věznic a schválení oddělení logistiky GŘ
 
Provozovna hospodářského střediska věznice:
·         chová se jako samostatný podnikatelský subjekt
·         zabývá se zámečnickou výrobou, zpracováváním kovového odpadu a další manuální prací
·         zámečnická výroba se provádí dle výkresové dokumentace, např.:
-           díly vzduchotechniky
-           garážová vrata
-           kontejnery, bedny
-           ocelové konstrukce
-           dveře do cel s protipožární atestací
-           regály černé rozebíratelné s atestovanou nosností buňky 150 kg
-           regály nerezové s atestovanou nosností buňky 150 kg
-           nerezové stoly a nerezové vozíky pro potřeby kuchyní a prádelen
·         zpracovávání kovového odpadu:
-           vytěžování barevných kovů z různých součástí (el. motorů, spal. motorů, elektroměrů, el. traf a dalších el. spotřebičů)
-           vytěžování barevných kovů z kabelů
·         další manuálně jednoduché práce vykonávané ve střeženém objektu věznice:
-           montáž hraček
-           broušení odlitků
 
Pronajaty volné výrobní plochy cizím právním subjektům, které si sami organizují a zajišťují práci, věznice dodává odsouzené osoby.
·         Demonta T s.r.o.
·         Silesia – kovošrot
 
 
Kontakty: 
Bc. David Urbančík                                  
Jan Neděla
vedoucí provozovny                                      
příprava výroby
mobil : 602 768 111                                    
mobil : 725 051 827
tel.: 595 220 350                                          
tel.: 595 220 356
fax : 595 220 351                                          
fax : 595 220 351
e-mail: durbancik@vez.her.justice.cz           
e-mail: jnedela@vez.her.justice.cz