Výcvik příslušníků ENO

Výcvik příslušníků ENO

25.4.2017 7:02

BRNO 24. duben 2017 (VS ČR). Dne 21. dubna 2017 proběhl instruktážně metodický výcvik příslušníků eskortní směny VVaÚpVZD zařazených do skupiny příslušníků zajišťující eskorty nebezpečných a zájmových osob.

Uvedené zaměstnání tentokrát připravil a metodicky vedl ve spolupráci se ZVOVS-SP VVaÚpVZD Brno instruktor Global Security Group, který zde prezentoval své zkušenosti z mnohaleté činnosti v rámci PČR, kde se mimo jiné jednalo také o ozbrojenou ochranu a dopravu zájmových osob. Tyto poznatky navazují, popřípadě doplňují činnosti, které standardně zajišťují příslušníci zařazení pro ENO v rámci VVaÚpVZD Brno. Výcvik se nejvíce zaměřoval na taktiku eskortování nebezpečných a zájmových osob, taktiku přesunu v uzavřeném prostoru budov, eskortování osob zajištěnou služebními vozidly VS ČR a dále na modelové mimořádné situace, kdy se může jednat příkladem o napadení týmu střelnou zbraní, zajištění eskorty v budově soudu za účasti velkého mediálního zájmu civilních osob, popřípadě další nestandardní situace. Součástí výcviku bylo procvičení verbální a nonverbální komunikaci příslušníků zajišťující uvedené činnosti. Celý jednodenní výcvik byl realizován ve výcvikovém prostoru Věznice Rapotice, včetně využití přilehlých komunikací, za což patří Věznici Rapotice poděkování, a stejně tak patří tlumočit poděkování pro instruktora G. S. G za ochotu při předávání zkušeností. V závěru byl uvedený výcvik přítomnými příslušníky velmi kladně vyhodnocen.
Bc. Tomáš Podhajský
ZVOVS