Poděkování za pomoc

Poděkování za pomoc

9.2.2017 13:50

BRNO 9. února 2017 (VS ČR). Ředitel VVaÚpVZD Brno plk. Mgr. Dušan Gáč obdržel od ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Územního odboru Znojmo, plk. Mgr. Chromého poděkování za příkladnou osobní pomoc při zdolávání požáru panu Miloši Jeřábkovi.

Nadpraporčík Miloš Jeřábek při cestě do zaměstnání zpozoroval a oznámil bez zbytečného odkladu požár přístřešku s uskladněným palivovým dřevem na zahradě rodinného domu v Dyjákovicích.
Nejenže splnil svoji občanskou povinnost tím, že oznámil tento požár na tísňovou linku, ale především svým jednáním prokázal své lidské vlastnosti při osobní pomoci během zdolávání požáru. Ihned po ohlášení požáru informoval o situaci majitele objektu a následně vypomáhal s minimalizováním rozsahu škod. Společně s majitelkou přeparkovali dva osobní automobily, probudil ostatní obyvatele rodinného domu a zahájil hasební práce, ve kterých pokračoval až do příjezdu jednotek požární ochrany. Tímto činem zabránil rozšíření požáru na osobní automobily a přilehlý rodinný dům, ve kterém se nacházeli lidé.
daf