Základní informace

17.3.2016 10:37

Věznice Břeclav je jednou z věznic, které se nacházejí v regionu Jižní Moravy. Jako samostatný vězeňský objekt působí od 1. ledna 1997 a trvale jsou do ní umisťováni pouze muži. Do 31. 12. 2005 byla věznicí vazební. Výkon vazby byl zajišťován pro okresy Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín. Oddělení pro výkon trestu odnětí svobody sloužilo pro odsouzené zařazené v dozoru.

K 1. 1. 2006  se v  rámci reprofilace z vazební věznice stala věznice pro odsouzené muže zařazené do výkonu trestu odnětí svobody ve věznici s dohledem a ve věznici s ostrahou.
K 1. listopadu 2012 se Věznice Břeclav rozrostla o objekt Poštorná, který byl slavnostně otevřen 23. listopadu 2015.
 
Celková kapacita věznice je 223 míst, z toho zůstalo 27 míst pro oddělení výkonu vazby, která je zabezpečována pro okres Břeclav a okres Hodonín.
 
Výkon vazby ve Věznici Břeclav (objekt Břeclav):
Kapacita oddělení výkonu vazby je 27 míst, z toho 6 míst jako "vazba se zmírněným režimem", zbytek vazby je vykonáván tzv. pevnou formou. To znamená, že cely obvinění opouštějí jen v případě vykonávání úkonů souvisejících s jejich trestním řízením, návštěvou lékaře, vycházek, návštěvy v návštěvní místnosti a v souvislosti s plněním programu zacházení. Mají povoleno používat vlastní televizní a rádiové přijímače. Jednou týdně mohou nakupovat prostřednictvím vězeňské prodejny. V rámci speciálních výchovných aktivit se mohou účastnit aktivit souvisejících s muzikoterapií, pracovní terapií a kroužkem výtvarných technik.
 
Výkon trestu odnětí svobody ve Věznici Břeclav (objekt Břeclav):
Jedno oddělení pro výkon trestu odnětí svobody je určeno pro odsouzené, kteří jsou soudem zařazeni do věznice typu s dohledem, druhé oddělení je určeno pro odsouzené, kteří jsou soudem zařazeni do věznice typu s ostrahou. Součástí obou jsou specializovaná oddělení pro trvale pracovně nezařaditelné.
 
Výkon trestu odnětí svobody ve Věznici Břeclav (objekt Poštorná):
 Oddělení výkonu trestu v objektu Poštorná prozatím disponuje 32 místy pro odsouzené muže zařazené v dohledu.
 
Vězni jsou zaměstnáni u podnikatelských subjektů ve městě Břeclavi a okolí. Část z nich pracuje v režii věznice jako kuchaři, údržbáři, obsluha kotelny, úklidáři a skladníci.
 
Odsouzení mají k dispozici kulturní místnost s jídelnou, posilovnu, knihovnu a koutek s počítačem. Vzdělávání vězňů je organizováno speciálním pedagogem.
 
V rámci programů zacházení, které představují soubor pracovních, vzdělávacích, terapeutických a volnočasových aktivit, mají odsouzení možnost trávit smysluplně a aktivně svůj volný čas v některém ze zájmových kroužků. Největší zájem je o kondiční posilování a počítačový kroužek. Někteří odsouzení se věnují studiu cizích jazyků. Funguje zde také kroužek akvaristický a hudební.
 
Ve Věznici Břeclav pracuje 186 zaměstnanců, z toho 104 příslušníků vězeňské služby, ostatní jsou občanští zaměstnanci. O jejich kulturní a sociální rozvoj pečuje komise Fondu kulturních a sociálních potřeb, jež v rámci své činnosti nabízí široké spektrum kulturních a sportovních aktivit. V rámci celoživotního vzdělávání jsou zaměstnanci zařazováni do různých specializačních kurzů a školení.